Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere brudd på dyrvelferden, men få svært alvorlige

Mattilsynet avdekket i fjor regelverksbrudd ved 45 prosent av tilsynene – seks prosentpoeng opp fra 2020. Antall alvorlige vanskjøtsler er lavt og synkende.

Dyrevelferd: I 2021 var Mattilsynet på tilsyn i 3 128 dyrehold. Hos nesten 80 prosent ble det ført tilsyn med dyrevelferden. På bildet ser vi sauer på beite i Rogaland. Disse dyra er ikke relatert til denne saken. (Foto: Anders Sandbu)
Dyrevelferd: I 2021 var Mattilsynet på tilsyn i 3 128 dyrehold. Hos nesten 80 prosent ble det ført tilsyn med dyrevelferden. På bildet ser vi sauer på beite i Rogaland. Disse dyra er ikke relatert til denne saken. (Foto: Anders Sandbu)

Mattilsynets tilsyn med dyrevelferd i 2021 viser at andelen dyrehold med regelbrudd var høyere enn året før, men at inspektørene avdekket få svært alvorlige brudd på regelverket. Dyrevelferden for oppdrettsfisken må imidlertid bli bedre, fastslår Mattilsynet.

Færre tilsyn

I 2021 var Mattilsynet på tilsyn i 3 128 dyrehold. Hos nesten 80 prosent ble det ført tilsyn med dyrevelferden.

– Antallet tilsyn er noe lavere enn i 2020, men vi utnytter ressursene våre best mulig ved å føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst, sier seksjonssjef for dyrevelferd ved Mattilsynets hovedkontor, Torunn Knævelsrud i en pressemelding.

Mattilsynet avdekket brudd på regelverket ved 45 prosent av tilsynene, som er en økning på seks prosentpoeng fra året før.

– Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at vi går oftere på tilsyn i dyrehold vi mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, sier Knævelsrud.

Få alvorlige saker

Mattilsynets tall viser at det er få alvorlige brudd på dyrevelferden, sammenlignet med det totale antallet tilsyn. I 2021 registrerte Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 29 dyrehold, mot 23 året før. Nær halvparten av disse var saker med kjæledyr.

– Vi er glade for at vi finner få tilfeller med alvorlig vanskjøtsel. Likevel er ett tilfelle ett for mye, sier Knævelsrud.

Forbedret løsning for bekymringsmeldinger

Håndtering av bekymringsmeldinger har vært ett av de prioriterte områdene for Mattilsynet i 2021. I fjor mottok Mattilsynet 12 085 slike meldinger. Dette antallet har vært ganske stabilt de siste årene.

En utfordring ved bekymringsmeldingene, er mangelfull informasjon. I 2021 lanserte Mattilsynet en forbedret varslingsløsning, som skal gjøre det enklere for publikum å vite hvilke meldinger som hører hjemme i Mattilsynet, og hvilken informasjon de har bruk for.

Bekymret for velferden hos oppdrettslaks

Oppdrettslaksen er Norges viktigste og klart mest tallrike produksjonsdyr. Fisk er omfattet av dyrevelferdsloven, som sier at dyr ikke skal utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

– Det er dessverre god grunn til å diskutere om dette kravet blir oppfylt i dag. Hvert år settes det ut om lag 300 millioner laksesmolt i sjø i Norge. Rundt 15 prosent av fisken døde i 2021, sier Knævelsrud.

Neste artikkel

Hvordan har dyra våre det?