Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Finner GMO i Norge

Ulovlig GMO i 4 av totalt 63 prøver av næringsmidler.

LITE: Det er mange varer som inneholder små mengder av EU-godkjente GMOer, viser undersøkelsene. (Illustrasjonsfoto: Tor Jostein Sørlie)
LITE: Det er mange varer som inneholder små mengder av EU-godkjente GMOer, viser undersøkelsene. (Illustrasjonsfoto: Tor Jostein Sørlie)

Det viser Mattilsynets tilsynsprosjekt for 2013.

Det kan være vanskelig å unngå spor av GMO i mat. Derfor er det satt en grense mellom hva som er lovlige og ulovlige mengder. Den er satt ved 0,9 prosent GMO.

Tre av prøvene inneholdt GMOer som er godkjent i EU, men høyere konsentrasjon enn de 0,9 prosentene.

Én av prøvene, fra upoppet popkorn, inneholdt en GMO som ikke er godkjent i EU.

Alle fire produktene ble fjernet fra det norske markedet. Ingen av fôrprøvene inneholdt ulovlig GMO.

Spor i hver femte prøve

Det er imidlertid mange varer som inneholder små mengder av EU-godkjente GMOer, viser undersøkelsene.

Det ble funnet spor av GMO i rundt hver femte prøve av næringsmidler, og i nesten halvparten av prøvene av fôr.

Annonse

Mattilsynet tar stikkprøvekontroller der de tror risikoen for å finne genmodifiserte ingredienser er størst.

Maismel og papaya

I sommer har det blitt påvist ulovlig genmodifisert maismel fra Colombia og genmodifisert papaya fra Thailand.

Mattilsynet nedla omsetningsforbud av varene.

Det er Mattilsynet som tar prøvene, mens Veterinærinstituttet har ansvaret for laboratorieanalysene.

Ingen GMOer er godkjente til mat i Norge i dag.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag