Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Feil tall om kjøttproduksjon

Gale tall fra SSB ble vidererapportert av media.

Nedgang: Det har vært en nedgang i storfeslakt, selv om den er mye mindre enn først rapportert. Foto: Jan Zandee/Colourbox

Alle de store kjøttproduksjonene falt i første halvår, og for storfe og kylling var fallet på henholdsvis 9,3 og 20,5 prosent. Det var i hvert fall nyheten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i forrige uke, og tallene ble rapportert av blant annet Nationen og Bedre Gardsdrift.

Med unntak av kylling følger både Animalia og Nortura produksjonen tett, og der kjenner de seg ikke igjen i tallene.

– Vi sitter nærmere på varestrømmen enn Landbruksdirektoratet gjør, vi mottar data fra slakteriene hver eneste kveld. Jeg tror nok våre tall må være veldig nært virkeligheten, sier Morten Røe, fagsjef for klassifisering i Animalia.

Også Nortura følger produksjonstallene nøye. De får tallene sine fra Landbruksdirektoratet. Tallene Animalia har for første halvår viser derimot det samme som Nortura, at nedgangen er på 2 prosent for storfe.

– Våre tall viser for eksempel en nedgang på to prosent for storfe, ikke 9,3 prosent. Jeg tror kanskje SSB har sammenlignet epler og pærer her, sier Jakob Simonhjell, i Nortura. Han er direktør for totalmarked for kjøtt og egg.

Manglet en uke eller to

SSB får tallene sine fra Landbruksdirektoratet, og en telefon til direktoratet gjør det klart at feilen trolig ligger i deres tall.

– Vi har gjort et nytt uttrekk, og har vært i kontakt med Nortura. Nå er tallene våre i overensstemmelse når det gjelder storfe, småfe og svin. Når det gjelder kylling er det fortsatt et avvik, og det vil vi se nærmere på, sier Bente Malonæs, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet.

Feilen oppsto fordi det manglet en periode i de tallene som først ble rapportert av Statistisk sentralbyrå.

– Grunnen til at det først ble feil var at vi manglet en del av en periode i det første uttrekket, sier Bente Malonæs.

Tallene er så vidt Bondebladet forstår trukket fra SSB.

Fortsatt nedgang på kylling

Det største fallet kommer nettopp på kylling, og også de nye tallene viser at vi produserer mindre kylling første halvår i år enn samme periode i fjor.

«Jeg tror kanskje SSB har sammenlignet epler og pærer her»

Jakob Simonhjell, direktør i Nortura
Annonse

Flere medier, deriblant Nationen, VG, Adresseavisen og NRK har tidligere i år skrevet om at det produseres mindre kylling. Også de nye tallene fra Landbruksdirektoratet viser at det er tilfelle.

– Det er mange faktorer som spiller inn, men den ubegrunnede og ekstreme mediedekningen antibiotikaresistens i 2014 har nok mye med det å gjøre. Den er tatt helt ut av sin sammenheng. Dessverre har norske kyllingprodusenter blitt skadelidende, sier Ylva Freed, daglig leder i Norsk Fjørfelag.

Hun håper de dårlige tidene for medlemmene hennes nå går mot slutten. Se for øvrig egen sak om antibiotikaresistens i kylling på side 6–7.

– Jeg håper den mer nyanserte informasjonen som ble lagt fram for noen uker siden gjør at forbrukeren skjønner at norsk kylling er trygg og produsert i tråd med et av verdens strengeste regelverk, sier hun videre.

Færre og større svin

SSBs tall viste en nedgang på 4 prosent, men om vi legger Animalias tall til grunn ser vi at det slaktes færre, men større griser enn før. Selv om antallet slakt sank, økte antallet tonn med 1,2 prosent. Dersom vi sammenligner perioden fra nyttår og fram til i dag med samme periode i fjor, så er det en nedgang på omtrent en halv prosent.

– Det er slaktet cirka 30.000 færre gris, men slaktevekten har gått opp. Derfor er det er nesten ingen nedgang i antall tonn slaktet, sier Morten Røe i Animalia.

Tidligere var slakt av gris veldig påvirket av sesong, men nå er produksjonen mye jevnere gjennom året.

– Gris har nesten flata ut fullstendig, tidligere var det en veldig topp før jul. Da måtte produsentene tilpasse seg gjennom sesongen for å få dem klare til jul. Jeg kikker på ukene nå, og vi ligger på 2–3 prosent per uke. Det er bare påskeuka og rett etter nyttår hvor det noe mindre. Det hoper seg opp så det kan bli litt ekstra i uke to for eksempel, sier Røe.

Sesong for småfe

Fagsjefen i Animalia sier en nedgang i slakt av småfe i første halvår ikke betyr noe særlig. Grunnen til det er at lam i all hovedsak blir slaktet på høsten.

– Første halvår er det mye søyer. Vi er forsinka med slaktinga på lam, fordi produsentene holder dem igjen fordi de vil ha dem opp i en viss størrelse. Det er egentlig unødvendig, siden gjennomsnittlig slaktevekt fortsatt er på over 20 kg, sier Røe.

Neste artikkel

Rema går for økologisk svin