Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fastholder behov for ekstern granskning

Sp mener Mattilsynet har et tillitsproblem ut over saken med pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås, og at landbruksministeren underspiller dette.

Skandalen rundt Mattilsynets pelsdyr-rapport ruller videre. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Skandalen rundt Mattilsynets pelsdyr-rapport ruller videre. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Fredag holdt landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) en halvtimes lang redegjørelse for Stortinget om situasjonen i Mattilsynet. Bakteppet var rapportskandalen, som blant annet har medført at Mattilsynets administrerende direktør Harald Gjein har gått av og at underliggende ledere i Rogaland er fratatt sine lederfunksjoner under pågående granskninger.

Fortsatt legfolk på tilsyn?

Mattilsynets tilsynsvirksomhet skal nå granskes både internt og eksternt. Et ledd i den eksterne granskningen, er at det skal nedsettes en undersøkelsesgruppe som skal kartlegge Mattilsynets bruk av dyrevernnemnder i tilsynsarbeidet.

– En foreløpig intern kartlegging viser at det er flere sider ved den ordningen som det er behov for å se nærmere på. Men Mattilsynet vil vurdere om det er riktig å få gjennomført ekstern granskning som også belyser andre forhold. Jeg tror tiden kan være inne for å diskutere om legfolk skal være med på tilsyn. Godt tilsynsarbeid krever god tilsynskompetanse på dyrevelferd og forvaltning. Jeg vil eventuelt komme tilbake til dette i lys av de undersøkelser og granskninger som blir gjennomført, sa Bollestad i sin redegjørelse til Stortinget fredag.

Hun betegnet igjen alvoret i de forhold som er avdekket – og innrømmet av Mattilsynet.

– Mattilsynet brøt god forvaltningsskikk i fjor sommer. Den offentlige debatten om Mattilsynet etter at denne saken havnet i media, har vært egnet til å svekke tilliten til Mattilsynet og dermed også Mattilsynets omdømme. Det tar jeg på største alvor, sa statsråden.

Kritikk også i 2011-12

Men det er ikke første gang Mattilsynets tilsynsvirksomhet møter kraftig kritikk. Bollestad viste selv til funn i undersøkelser gjort av Riksrevisjonen for noen år tilbake.

– Riksrevisjonen presenterte i 2011 og 2012 resultater av en undersøkelse som blnt annet skulle vurdere om Mattilsynets tilsynsvirksomhet var enhetlig. Undersøkelsen viste at tilsynsgodkjenning og klagesaker ikke ble behandlet enhetlig, opplyste Bollestad.

I etterkant av denne undersøkelsen, ble det iverksatt flere tiltak for å legge til rette for et mer enhetlig tilsyn.

– Blant annet ble antall forvaltningsnivåer redusert fra tre til to, slik at all klagesaksbehandling ble samlet på hovedkontoret og ikke fordelt på regionkontorene, sa landbruks- og matministeren.

Annonse

Ny runde i Stortinget

Sps landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad fra Rogaland var tidlig ute med å kreve en større, uavhengig granskning av Mattilsynet etter at NRK avdekket forholdene før, under og etter tilsynet hos pelsdyrbonde Per Olav Lauvås i fjor sommer.

Stortingets næringskomité skal nå behandle både redegjørelsen og representantforslaget fra Sp om en ekstern granskning av Mattilsynet. Komiteen skal avgi sin innstilling 14. juni, og det blir debatt og avstemming i Stortinget den 19. juni.

– Jeg mener Bollestads redegjørelse fredag var grei, men at den hadde noen klare mangler. For det første, er landbruks- og matministeren for fokusert på at problemet for Mattilsynet er knyttet til denne enkeltsaken med pelsdyrprodusenten i Sandnes. Jeg mener tillitsproblemet er større, og skyldes manglende tillit mellom næringsaktører og tilsyn bygget opp over tid, sier Pollestad i en pressemelding.

– Jeg mener tillitsproblemet er større, og skyldes manglende tillit mellom næringsaktører og tilsyn bygget opp over tid, sier Sps Geir Pollestad i Stortingets næringskomité. Foto: Anders Sandbu
– Jeg mener tillitsproblemet er større, og skyldes manglende tillit mellom næringsaktører og tilsyn bygget opp over tid, sier Sps Geir Pollestad i Stortingets næringskomité. Foto: Anders Sandbu

– Haster å gjenopprette tiliten

Han viser til at landbruksministeren mener at det bør være departementet som iverksetter og leder denne granskningen. Sp mener at departementet bør gjøre dette.

– Av hensyn til folk flest, de ansatte i Mattilsynet, bønder og andre som det føres tilsyn med, er det avgjørende viktig at tilliten til tilsynet gjenopprettes så raskt som mulig. Sp vil derfor stå på vårt krav om en reell ekstern granskning av Mattilsynets tilsynsvirksomhet, påpeker lederen i Stortingets næringskomité – og fortsetter:

– Statsråden hevdet også at det ikke var noen sammenheng mellom forbudet mot pelsdyr og Mattilsynets tilsyn. Det har ikke statsråden grunnlag for å hevde. Det kan ikke utelukkes at falske eller feilaktige rapporter over tid kan ha bidratt til å skape en motstand mot pelsdyrnæringen som utløste forslaget om forbud, sier Pollestad.

Neste artikkel

Ny behandling av gamle saker