Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant ikke MRSA i avlsbesetninger med svin

Forebyggende arbeid hjelper, mener Mattilsynet.

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede som har svekket helse kan LA-MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner. Foto: Illustrasjonsbilde: Dag Idar Jøsang

Alle avlsbesetninger med svin er hittil i år testet én gang, uten påvisning av MRSA, skriver Mattilsynet.

De skal ta flere prøver i avlsbesetningene i 2016, enn det som er gjort tidligere. I tillegg til avlsbesetningene, testes i år også besetninger med purker.

Les mer: Skjerpar MRSA-kampen

Det er fram til nå testet 428 svinebesetninger. I besetninger hvor man finner LA-MRSA vil det iverksettes tiltak for å fjerne smitten.

Målet er å holde norske svinebesetninger fri for bakterien.

«Næringen gjør en stor innsats for å forebygge smitte. Skal vi lykkes med den norske strategien om å holde bakterien ute av svinebesetninger, må det være et godt samarbeid mellom næring og myndigheter», skriver Mattilsynet.

Annonse

Les mer: Ber departementet omgjøre MRSA-vedtak

Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus.

Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede som har svekket helse kan LA-MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag