Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant floghavre og hønsehirse i importert fuglefôr

Mattilsynet fant i 2017 frø av floghavre, hønsehirse, hamp og ambrosia i flere typer importert fuglefôr.

I alle typer fôrprodukter ble det påvist floghavre, hamp og hønsehirsefrø. Omtrent 20 prosent av villfuglblandingene inneholdt spiredyktig floghavre og hamp, og nærmere 80 prosent inneholdt hønsehirse, opplyser Mattilsynet. Foto: Morten Berntsen

I 2017 gjennomførte Mattilsynet for første gang overvåkings- og kartleggingsprogrammet «Uønskede arter i fôr, mat og såvare».

Omtrent 20 prosent av villfuglblandingene som ble undersøkt inneholdt spiredyktig floghavre og nærmere 80 prosent inneholdt hønsehirse. Det er forbudt å importere og omsette produkter med floghavre, skriver Mattilsynet.

– Resultatene viser at import og omsetning av fôr til villfugler, særlig frøblandinger, meiseboller og diverse talgprodukter, representerer en risiko for spredning av flere uønskede plantearter, sier Torgun Johnsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

Funnene har blitt fulgt opp av Mattilsynet.

Vil foreslå nulltoleranse for hønsehirse

Floghavre kan være svært skadelig i kornproduksjonen. Floghavre sprer seg lett og er vanskelig å bli kvitt når den først har etablert seg, blant annet fordi frø kan ligge mange år i jorda uten å spire.

Annonse

Floghavre gjør skade ved å konkurrere med de andre plantene om næring, lys og vann.

Hønsehirse har de siste årene spredd seg til stadig nye jordbruksområder. Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert at hønsehirse har et vel så stort skadepotensiale for landbruket som floghavre.

– Det er viktig at de som importerer og selger disse produktene er klar over hvilket ansvar de har og at de følger bestemmelsene som gjelder. Importørene av slike varer skal blant annet kunne vise til at produktene er frie for både floghavre og hamp, i tillegg til at produktet ikke skal inneholde mer enn tillatt mengde ambrosiafrø og meldrøye, sier Johnsen.

På grunn av økt forekomst av hønsehirse vil Mattilsynet foreslå nulltoleranse for innhold av ugraset i norskprodusert såvare.

Få funn i såvare

I tillegg til fôr til villfugler, innefugler og smågnagere, ble det analysert prøver av gulrot-, løk- og ruccolafrø, skriver Mattilsynet.

Det ble tatt få prøver av såkorn siden det var svært liten import av dette i 2017.

– Det er betryggende at den importerte såvaren som det ble tatt prøver av var tilnærmet fri for de uønskede planteartene. Det er også betryggende at de analysene som ble tatt av avskallet hamp, tyder på at frøene mister spireevnen sin ved avskalling, sier Torgun Johnsen.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken