Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre dødsfall i landbruket

Fire dødsulykker i landbruket i fjor.

Foto: Espen Syljuåsen
Foto: Espen Syljuåsen

Landbruket er en næring hvor det er relativt mange dødsfall, og i fjor mistet fire mennesker livet i næringen. Det er likevel en klar nedgang fra tidligere år, viser en oversikt fra Arbeidstilsynet. Tre av de fire dødsfallene skjedde da det gikk et leirras i Sørum.

– Jeg tror ikke det er tilfeldig, det har vært veldig mye oppmerksomhet rettet mot både beredskap, forebygging og å unngå ulykker. Fra og med 2011 har vi sett på ulike vis en positiv utvikling, sier Inger Johanne Sikkeland, som jobber med HMS i Bondelaget.

I årene 2013–2015 døde i snitt åtte mennesker i året i landbruket.

Les: – Svimer jeg av nå blør jeg i hjel

Annonse

Hun viser til forskningsprosjektet "Ikke en bonde å miste" som ble gjennomført av Bygdeforskning. I rapporten anslår de at nesten 2900 bønder hadde en ulykke med personskade i 2015.

– For å unngå hendelser som ikke skal skje, enten det er skader på maskiner og redskaper, personskader eller i verste fall dødsfall er å tenke seg om og ha respekt for det man holder på med. Det er viktig å være bevist farlige situasjoner, farlig utstyr og skumle dager. Ikke ta snarveier, men tenke at hvis jeg bruker et halvt minutt ekstra kan jeg unngå noe verre, sier Sikkeland.

Les: Plutselig seilte Arne sidelengs mot lastebilen

Neste artikkel

200 maskiner og traktorer stjålet i Sverige i år