Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre bønder – flere arbeidstimer

Arbeidstimene per gårdsbruk har økt med 6 prosent siden 2010, viser ferske tall fra Landbruksundersøkinga.

Antall arbeidstimer per gårdsbruk øker, mens antallet utførte årsverk stadig faller. Her sees våronn i Trøndelag. Illustrasjonsfoto: Lars Olav Haug

I 2017 ble det utført 46 200 årsverk i norsk jord- og hagebruk. Det er 10 prosent færre enn i 2010. Arbeidstimene per gårdsbruk har på sin side økt med 6 prosent i samme periode.

Tallene, som er foreløpige, fremgår av SSBs årlige «Landbruksundersøkinga» – publisert torsdag denne uka.

Går man 30 år tilbake i tid, lå arbeidsinnsatsen på rundt 180 millioner timeverk i norsk jord- og hagebruk samlet. Spoler man fram til 2017, er arbeidsinnsatsen mer enn halvert og nede i 85 millioner timeverk.

Annonse

Gårdbrukeren og ektefelle/samboer stod for 61 prosent av disse timeverkene, viser oversikten. Andre familiemedlemmer stod for 10 prosent av arbeidet, mens annen fast og tilfeldig hjelp utførte 30 prosent.

En femtedel av arbeidet utføres av kvinner. Denne andelen har vært stabil siden 2010, viser tallene.

Over halvparten av de undersøkte brukene drev tilleggsnæring, og den mest utbredte av disse er fortsatt leiekjøring for andre. 40 prosent av dem som driver med tilleggsnæring, har ført opp at det er leiekjøring de driver med i tillegg til tradisjonell jordbruksdrift.

Neste artikkel

Handelslekkasjen må tettes