Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Europeisk svinenæring drukner seg selv

Økt produksjon gir ikke penger i kassa.

Danske purker får stadig større kull.
Danske purker får stadig større kull.

De siste årene har produksjonen av svine steget kraftig i Europa. Danmark leder an, men det har ikke kommet danske bøndene til gode, tvert imot har det ført til at markedet oversvømmes med svinekjøtt bøndene selger med tap, skriver den danske avisen Jyllands Posten. DNA-testing og utvelgelse av grisene med dyrene som er best egnet for store kull har gitt bøndene stadig større kull de siste fem årene.

– Bruken av genetisk seleksjon betyr at vi langt raskere og mer presist enn tidligere kan velge ut de aller beste avlsdyrene. Dermed kan vi akselerere utviklingen på områder som grisenes tilvekst, kjøttprosent og størrelser på kullene, sier avdelingsleder Anders Vernersen ved Videncenter for svineproduksjon til den danske avisen.

Selger med tap

Danske bønder har i mange år tapt penger. Ifølge Jyllands-Posten har næringen de siste 13 årene i snitt tapt 54 danske kroner per gris de har solgt.

– De fleste taper penger på svin isolert sett, men bøndene har jo ofte stor planteproduksjon også. Der har økonomien i mange av disse årene vært ganske god, så gårdsbrukene totalt sett kan godt tjene penger selv om de taper penger på svin, sier Finn Udesen, avdelingssjef i Videncenteret for Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer til Bondebladet.

Handelskrig med Russland har gjort en vanskelig situasjon for næringen verre.

– Mange produsenter har fortsatt med svin fordi de håper på bedre økonomi. Vi forventet at 2014 skulle bli et godt år, men situasjonen med Russland gjorde at det ble et dårlig år, sier han.

Bytter ut eierne

Bankene unngikk lenge å slå svinebøndene konkurs, men har nå begynt.

Annonse

– Det ser vi resultat av nå, bankene er begynt å avvikle de gårdene som ikke greier seg økonomisk. Men de har ingen interesse av at gårdene slutter å produsere. De unngår konkurssalg, og nye eiere kommer inn, sier Udesen.

Hele næringen rammet

Slakteriene i Danmark har i mange år hatt tøff konkurranse fra blant annet tyske slakterier. Smågrisprodusentene har fått bedre priser ved å selge dyrene sine til utenlandske slaktegrisprodusenter enn i Danmark, men det har nå snudd.

– De har eksportert nesten 12 millioner smågris i året, til bedre priser enn de fikk på hjemmemarkedet. Det har snudd nå, det er dårligere priser ute enn hjemme i Danmark. Det var dårlig økonomi i smågris i 2015. Det er rett og slett for stor produksjon av smågris i Europa, sier Udesen.

– Hva skal til for å komme ut av krisen?

– Produksjonen i Danmark må ned. Det er ikke bare i Danmark det er dårlig økonomi, det har svinenæringen i Tyskland og Frankrike også. Det investeres ikke så mye i store svinehus, og da vokser nok heller ikke produksjonen. Produksjonen kommer til å synke, men siden produsentene er blitt så store tar det lengre tid enn før.

Neste artikkel

Forventer avgiftssjokk for danske bønder