Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU utsetter glyfosatavstemning

Medlemsland vil vente til utredning er ferdig.

EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har utsatt avstemning om fornyet godkjenning av glyfosat, skriver Mattilsynet. Glyfosat er det vanligste virkestoffet i sprøytemiddel, og brukes blant annet i Roundup. Mattilsynet skriver videre at enkelte medlemsland vil vente med avstemningen til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er ferdig med sin utredning av glyfosat.

En utredning fra FN-organisasjonen International Agency for Research on Cancer konkluderte i fjor med at glyfosat er kreftfremkallende. EFSA og EUs medlemsland har vurdert det annerledes, og mener det trolig ikke er noen fare for kreft.

Annonse

EU-parlamentet ba i april EU-kommisjonen om å begrense godkjenningen av glyfosat til profesjonelle, og å gi en sjuårig godkjennelse i stedet for 15.

Neste artikkel

Bruker milliarder på Roundup-rettssaker