Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU satser på grønn landbruksrevolusjon

Europakommisjonens nye, foreslåtte strategi skal sette en ny standard for bærekraftig matproduksjon globalt.

Den foreslåtte strategien fra Europakommisjonen inneholder en rekke punkter som samlet skal sette nye bærekraft-standarder i hele verden. Her sees kulturlandskap på Leirsund i tidligere Skedsmo - nå en del av Lillestrøm kommune. Foto: Michelle Kaksrud
Den foreslåtte strategien fra Europakommisjonen inneholder en rekke punkter som samlet skal sette nye bærekraft-standarder i hele verden. Her sees kulturlandskap på Leirsund i tidligere Skedsmo - nå en del av Lillestrøm kommune. Foto: Michelle Kaksrud

Onsdag denne uka la Europakommisjonen fram et forslag til ny strategi for sunn og bærkraftig mat. Forslaget inneholder en rekke punkter som samlet skal sette nye bærekraft-standarder i hele verden.

– Myndighetene i Brussel foreslår en liten landbruksrevolusjon, sier fagsjef Arne Ivar Sletnes i Norsk Landbrukssamvirke i en sak hos www.landbruk.no.

Halvert plantevernmiddel- og antibiotikabruk

Strategien går under navnet "Farm to Fork", og omfatter hele matsystemet fra jord og hav til de europeiske hjem. Her er noen av hovedpunktene i den foreslåtte strategien:

* 40 prosent av jordbruksbudsjettet i EU skal øremerkes klimatiltak.

* Bruken av kjemiske plantevernmidler skal halveres, og kunstgjødselbruken skal reduseres med 20 prosent innen 2030.

Annonse

* Bruken av antibiotika i husdyrproduksjonen skal også halveres.

* Massiv satsing på ny skogplanting: 3 milliarder nye trær. Samtidig skal vernet av naturområder styrkes. Målet er at 30 prosent av alle naturområder skal ha et rettslig vern, og at 10 prosent skal underlegges et strengt vern mot meneskelige inngrep.

– Grønn gjenreising etter koronaen

Sletnes viser til at Norge allerede er langt framme på mange av disse områdene. Nå ønsker altså EU å komme etter med et skikkelig krafttak på det store bærekraft-feltet. Drivkreftene bak er imidlertid av økonomisk karakter, påpeker fagsjefen.

– Europakommisjonen legger opp til at gjenreisingen av økonomien etter koronapandemien skal kobles til en grønn omstilling, og at matindustrien skal styrkes gjennom å bli best i verden på bærekraft, sier Sletnes.

Strategien blir neppe vedtatt uten politiske dragkamper, siden konsekvensene kan bli kostnadskniger og konkurranseulemper for mange bønder. Strategien skal etter hver behandles av både EUs medlemsland og Europaparlamentet.

Neste artikkel

Én dansk bonde har fortsatt 4000 mink