Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Etterlyser politisk forståelse for regulering

Nestleder Tone Steinsland i Norsk Fjørfelag etterlyser nye virkemidler for å få bukt med den stadig økende overproduksjonen av egg.

Regulering: – Vi har etterlyst nye verktøy for markedsregulering, sier Tone Steinsland. (Foto: Privat)
Regulering: – Vi har etterlyst nye verktøy for markedsregulering, sier Tone Steinsland. (Foto: Privat)

Bondebladets journalist Anders Sandbu intervjuer Tone Steinsland, nestleder i Norsk Fjørfelag.

I dag er det overskudd eller ubalanse i samtlige produksjoner. I eggmarkedet er det ventet en overproduksjon på 2 000 tonn i 2019, ifølge Norturas siste totalmarkedsprognose. Dét er godt over en dobling bare siden 2019-prognosen per september.

Et spørsmål nå, er om den nye utkjøpsordningen for svinebønder vil bidra til å forverre situasjonen ytterligere. Ordningen handler om at svinebønder får tilbud om 16 000 kroner i tilskudd per purke om de legger ned driften.

Risikoen kan være at utkjøpsordningen fører til at svinebønder i stedet går inn i eggnæringa eller sauenæringa. Markedsregulator sier nei til nyetableringer i begge disse næringene.

– Trenger nye verktøy

Nestleder Tone Steinsland i Norsk Fjørfelag frykter på sin side ikke at svinebønder vil melde overgang til eggnæringa.

– Kommer man fra en næring hvor overproduksjon har vært situasjonen, kan jeg ikke skjønne at man skal ønske å forringe situasjonen i eggmarkedet. Det er heller ikke bare å ominnrede grisehus til fjørfehus. Vi snakker her om store investeringer, sier Steinsland til Bondebladet.

Hun støtter utkjøpsordningen overfor svinebønder, om den kan bidra til å redusere bøndenes overproduksjon. Det vil være billigst for bonden til syvende og sist, mener hun.

Det viktigste nå, slik Steinsland ser det, er å få på plass nye markedsregulerende tiltak i landbruket, herunder i eggnæringa.

– Vi har etterlyst nye verktøy for markedsregulering. I Norge er vi helt avhengig av markedsregulering. Situasjonen har imidlertid vært at stadig flere verktøy er tatt vekk fra landbruket. Da blir det stadig vanskeligere. Nå trengs det i hvert fall dialog. Det viktigste er bred politisk forståelse for at man trenger nye regulerende verktøy, sier nestlederen.

Norsk Fjørfelag har tatt til orde for å gjeninnføre et toprissystem på egg. Hensikten er å hindre at mottaksplikten blir utnyttet til nyetablering utover markedsbehovet. Steinsland mener politikerne må gå i bresjen for å innføre systemet.

– Vi må ha en robust og langsiktig markedsordning som sikrer eggproduksjon over hele landet. Det er viktig for dyrehelsa, og for at bonden skal tjene anstendig.

Regner med ubalanse også i 2019

På spørsmål om hvordan markedsubalansen har kunnet vokse så mye på så kort tid, peker hun blant annet på utviklingen i andre næringer.

– Det har vært overproduksjon i de andre næringene. Da er det gjerne eggnæringa bønder har sett muligheter i. Markedsregulator burde kanskje gått ut mye tidligere med et totalt nei til nyetableringer. Vi har lenge vært urolige, for vi har fått klare signaler om hvilken vei det bærer.

Norturas direktør for Totalmarked kjøtt og egg, Ole Nikolai Skulberg, uttalte etter den siste 2019-prognosen at ytterligere nyetableringer av eggproduksjon nå vil «resultere i overproduksjon og svak økonomi for eggprodusentene i lang tid framover».

Per november, er ventet markedsubalanse i 2019 fordelt slik:

Storfe/kalv: Underskudd på 4 900 tonn. Sau/lam: Underskudd på 300 tonn. Gris: Overskudd på 2 500 tonn (kommer på toppen av nesten 6 000 tonn med gris som alt ligger på lager). Egg: Overskudd på 2 000 tonn.

Tallene fra Nortura er prognoser, og har dermed ikke slått til ennå. Men Steinsland mener det utvilsomt vil bli en markedsubalanse på egg også i 2019.

– Spørsmålet er hvor stort overskuddet vil bli. Det er igjen et spørsmål om hvor mange som vil ta signalene og legge egne nyetableringsplaner på is, sier Tone Steinsland.

Neste artikkel

Egg-saken: – Vi arbeider for å flytte fjell