Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Etablerer grovfôrteam for bøndene

Felleskjøpet og Tine vil gjennom et nyoprettet grovfôrteam komme kriserammede bønder til unnsetning.

Felleskjøpet og Tine etablerer et eget grovfôrteam for å hjelpe bønder i fôrkrise. llustrasjonsfoto: Anders Sandbu

Rådgiving og formidling av fôr er kjernen i det nye, felles initiativet. Felleskjøpet Agri og Tine ønsker med det nye grovfôrteamet å bidra til at innenlandsk produksjon av grovfôr/halm kan ivaretas på best mulig måte – og gjøres tilgjengelig for husdyrbonden.

– Nettjenesten skal sikre at både kjøper og selger kan melde inn behov. For at det skal skje i praksis, trenger bonden en del rådgiving knyttet til hvordan forholde seg til blant annet tranpsort og logistikk, forteller direktør Landbruk Trond Fidje i Felleskjøpet Agri til Bondebladet.

Teamet vil bestå av fire til seks personer fra Tine og Felleskjøpet. Disse skal gjennomgå innmeldte behov, kontakte bøndene og sikre at det skjer en formidling av fôr.

– I tillegg vil dette teamet ha fagkompetanse til å gi råd om fôringsstrategi. Mange bønder må nå legge om sin strategi, påpeker Fidje.

Annonse

Fra før, er det opprettet en egen hjemmeside med samme tema: forformidling.no. Tine og Felleskjøpets grovfôrteam vil ha et samarbeid med denne siden.

– Vi er i dialog med aktørene bak forformidling.no, og vil samordne vårt arbeid med dem. Det viktigste nå, er å bistå bonden der han/hun er, sier Fidje.

Han forteller at mange bønder, både rene kornbønder og husdyrprodusenter, allerede har meldt inn behov.

– Det er mye å ta tak i allerede, sier Fidje, som forventer at behovet for hjelp bare vil øke i tida framover.

Han legger til at Felleskjøpet og Tine også har en tett kontakt med Norsk Landbruksrådgiving og Nortura for å koordinere arbeidet opp mot husdyrprodusentene.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken