Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ekstremtørke har gitt fôrmangel landet over

Norsk Landbruksrådgivning: – Unntakstilstand for bønder over hele Norge.

Høye temperaturer og vedvarende ekstrem tørke har gitt en svært vanskelig fôrsituasjon for bønder over hele landet.

Vanskelig overalt

– Det ser ikke bra ut, og aller verst står det til på Østlandet og i Agderfylkene. I Trøndelag og sørover er det mangel på nedbør, og de som er verst rammet har underskudd på fukt i jorda. Det har ikke vært metning i det hele tatt, sier grovfôrkoordinator Ragnhild Borchsenius i Norsk Landbruksrådgiving til Bondebladet.

Bønder på Vestlandet og i Trøndelag er på sin side avventende. De har fått en dårlig førsteslått og er usikre på den videre utviklingen. I Nord-Norge er det ikke like ille, men landsdelen kan uansett se tilbake på den verste våren på 50 år, forteller Borchsenius.

Frykter omfattende nedslakting

Været den nærmeste framtida blir avgjørende for bøndene, men utsiktene er ikke lystige sett med avlingsøyne: Yr har meldt om en ny uke med minst 30 varmegrader.

– Noen mener det er grunn til å frykte storstilt nedslakting som følge av fôrmangelen. Vi vet at de første som opplevde problemer, nå har begynt å vurdere nettopp dét. Det er unntakstilstand over hele Norge nå. Tidligere kunne man sende fôr fra våre naboland, men de er i samme situasjon, sier grovfôrkoordinatoren.

Hun råder fortvilte bønder til å ta kontakt med sitt lokale rådgivingsapparat.

– Bonden må ta kontakt lokalt – både for sin egen psykes skyld, og for å få råd om praktiske løsninger.

Lokallagsleder Per Idar Vingebakken i Toten Bonde- og Småbrukarlag er blant dem som tar til orde for alternativ fôrproduksjon.

– Det vil bli en enorm nedslakting utover høsten. Men for å redusere den, det vi kan, må det produseres fôr ved hjelp av andre metoder. Vi må få frigjort arealene v har. Hvis kornet kan slås og presses til fôr, kan vi gro på nytt, sier han til Oppland Arbeiderbladet.

Annonse

Skal utarbeide strategi

Borchsenius påpeker på sin side at en bonde som ser at egne kornavlinger blir dårlige, kan høste til grøntfôr. Men da må bonden først ha fått godkjent dette arealet som avlingsskadet.

På overordnet plan, skal bondeorganisasjonene utarbeide en felles strategi for veien videre. Onsdag blir det et møte i den anledning, i regi av NLR.

– Vi skal da oppdatere rådgiverne over hele landet. Vi skal samsnakke for å få klar en felles strategi. Den må på plass raskt, sier Borchsenius.

– Må sanke halm

Lars Lauten er leder i Øvre Romerike Produsentlag. Laget inviterer nå til krisemøte 10. juli på Grønt Fagsenter, Hvam. Temaet vil være halm som fôr, gitt dagens vanskelige fôr-situasjon.

– Det handler om å bevisstgjøre bøndene. De må få tak i halm før skurtreskerne og plogene blir funnet fram. Det nytter ikke å finne ut i oktober at du skulle ha sanket halm. Bøndene må være på perrongen når toget går, sier Lauten til Bondebladet.

Han er selv blant bøndene som merker unntakstilstanden på kroppen, og illustrerer det med følgende eksempel:

– Jeg har kyr på beite nå, men de kommer hjem igjen i 11-tida på formiddagen fordi det er for varmt for dem. De spiser like mye innendørsfôr nå i juli som de gjør i januar.

– Har du opplevd noe lignende?

– I 1994, men situasjonen er allikevel hakket mer kritisk nå.

Etterspørselen etter fôr er enorm, og det gjelder heller ikke bare i Norge. Dansker og svensker kontakter norske bønder for å kjøpe fôr. Alternativer som halmfôring kan bli aktuelt etter en katastrofal førsteslått. Fôrmangelen har ført til at det allerede er slaktekø på enkelte slakterier, melder Øvre Romerike Produsentlag.

Neste artikkel

Advarer mot ulovlig omsetning av såvare