Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Dette må få konsekvenser i oppdrettsindustrien

Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett gir sterk grunn til bekymring for lusesituasjonen. Utviklingen er alvorlig, og aller verst er det for sjøørreten, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding.

Mens nivået på lakselusutslippene tidligere har gått ned utover høsten og vinteren, ser vi nå en trend med sterk øking i luseutslipp i samme periode.

Verst i Midt-Norge

Verst er det i Midt-Norge. For sjøørreten som oppholder seg i fjordbassengene om vinteren, er dette virkelig dårlige nyheter.

Instituttet slår fast at luserelatert dødelighet på beitende sjøørret vurderes å være moderat til høy i de fleste av de undersøkte områdene.

Les mer: Krever rask handling for villaksen

Samtidig viser overvåkingen at det er lite lus i områdene uten oppdrett, som Sandnesfjord og Porsanger.

Annonse

– Det betyr at det er sterk risiko for ekstremt bestandsregulerende effekt på sjøørreten mange steder. Dette må nå få konsekvenser for produksjonsmetodene i oppdrettsindustrien, sier biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

30 prosent av laksesmolten dør

For utvandrende laksesmolt, ser det heller ikke så bra ut. Overvåkingen har vist at de to siste årene har hatt høye luseverdier i henholdsvis 7 og 8 av de undersøkte områdene.

Det betyr at over 30 prosent av laksesmolten dør på grunn av lakselus i disse områdene.

– I 2013 greide oppdretterne å ha en brukbar effekt av den samordnende våravlusningen. Det ga direkte resultater i form av bedret innsig fra havet av smålaks i 2014 og mellomlaks i 2015. Nå ser det betraktelig verre ut framover, og vi skal huske på at den kjemiske bekjempelsen av lakselusa har eksplodert i perioden. Konsekvensene har blitt en lus som er resistent mot alle kjente legemidler, og vi frykter for framtiden om ikke oppdrettsindustrien får lakselusa under kontroll, sier Sterud.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag