Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Denne har kostet dyrt for Nortura

Nedgang i hvit kjøtt og tapte markedsandeler for bondens selskap.

Krevende markedsforhold, særlig for fjørfe, har gitt reduserte marginer for Nortura. Arkivfoto: Tidsskriftet Fjørfe

Resultatet før skatt viser et underskudd på 35 millioner kroner så langt i 2015, 54 millioner kroner svakere enn på samme tidspunkt i fjor.

Driftsoverskuddet viser et overskudd på 80 millioner kroner i 2.tertial, noe som er en nedgang fra 110 millioner i samme periode i fjor, skriver Nortura i en pressemelding.

Bruttomarginen går ned med 1,6 prosentpoeng i andre tertial.

Nedgang for fjørfe

Krevende markedsforhold, særlig for fjørfe, har gitt reduserte marginer. Kostnadsbesparende tiltak kompenserer delvis, men resultatet er likevel 30 millioner kroner svakere målt mot samme periode i 2014, skriver Nortura.

Les også: Stadig færre slaktekyllinger

Annonse

– Det er fortsatt en krevende markedssituasjon og resultatet er svakere enn det vi har satt oss som mål. Jeg er likevel tilfreds med at vi har lykkes med å få ned kostnadene. Vi er inne i en ny konsernstrategiperiode med fokus på økt vekst, innenfor kategoriene merkevare, varesalg og plussprodukter, slik at vi kan sikre bedre lønnsomhet i konsernet. Dette er nødvendig for å få til vekst og bedret kostnadseffektivitet, og for å ha mulighet til å gjennomføre nødvendige investeringer i tiden framover, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Taper marked etter butikksalg

Sammenslåingen av Coop/ICA har ført til tapte markedsandeler i ICA, og nedgang i produksjons- og salgskvantum både for tertialet og hittil i år, særlig for hvitt kjøtt.

– Vi hadde en sterk posisjon i Ica-systemet. Både merkevarene Gilde og Prior var store der, samt at vi hadde en god kontrakt rundt egne merkevarer (EMV). Når kjeden ble overtatt av Coop mistet vi EMV-kontrakten og Prior-sortimentet, sier Kolberg til Aftenposten.

Innfasing av ordinær drift ved det nye fjørfeanlegget på Hærland medførte høye kostnader i 1. tertial, men driften viser klar bedring i 2.tertial, melder Nortura.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag