Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

De eldste sporene i jordbrukslandskapet

Mange bønder har meldt fra om funn og levert objektene inn.

Mange spor: Heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» gir innblikk i hva slags kulturminner som kan finnes i landskapet. Mange kulturminner, slik som gravhauger, er i dag bevart som åkerholmer i dyrka mark. Bildet er fra Lista i Vest-Agder. (Foto: Atle Omland)
Mange spor: Heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» gir innblikk i hva slags kulturminner som kan finnes i landskapet. Mange kulturminner, slik som gravhauger, er i dag bevart som åkerholmer i dyrka mark. Bildet er fra Lista i Vest-Agder. (Foto: Atle Omland)

Omkring 4000 f.Kr. kom jordbruket til Norge. Men det var først i siste del av yngre steinalder, fra 2400 f.Kr. at jordbruket slo gjennom her i landet.

─ I jorda finner vi sporene etter vår aller tidligste historie. Selv små funn kan gi viktig ny kunnskap om historien, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Utfordrende

«De eldste sporene i jordbrukslandskapet» er en oppdatert og utvidet utgave av en publikasjon med samme navn, som Norges Bondelag ga ut første gang i 1999.

Les mer: – Fornminner bør være et offentlig ansvar

Å kombinere aktiv jordbruksdrift med vern av kulturminner kan være utfordrende. Mange bønder har i møte med kulturminneforvaltningen måttet akseptere avgrensinger i planer for nydyrking, utbygging av vei og driftsbygninger.

I heftet kan du lese mer om arkeologiske kulturminner, hvordan du kjenner dem igjen og hva som kan gjøres for at de ikke skal bli borte.

Nyttig og lærerikt

Annonse

Publikasjonen er gitt ut av Norges Bondelag i samarbeid med Riksantikvaren, og inneholder 68 sider med mange bilder og nyttige tips, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

─ Som oftest er det fullt mulig å kombinere aktiv gårdsdrift og hensynet til kulturminner. Jeg håper heftet blir nyttig for alle som vil lære mer om kulturminner i jordbrukslandskapet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Mange viktige funn

Mange oppmerksomme bønder har meldt fra om funn og levert objektene inn til museene.

Slik har bøndene vært med på å bygge opp museenes rike gjenstandssamlinger, og de har bidratt til at vi i dag har fått kunnskap om forhistorien, skriver Riksantikvaren.

Du finner også informasjon om regelverket for kostnadsdekning av arkeologisk undersøkelser i heftet, og om statlige tilskuddsordninger for å dekke slike utgifter.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag