Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– De blåblås liberalisering har fått en bråstopp

Furuberg optimistisk etter valget.

Tror på liberaliseringsstans: – Nå har ikke Høyre og Frp lenger mulighet til å lokke med seg kun Venstre ut på galeien for å få til en aldeles feilslått liberalisering i jordbrukspolitikken, sier småbrukarlagsleder Merete Furuberg, her sammen med bondelagsleder Lars Petter Bartnes under vårens jordbruksoppgjør. (Foto: Anders Sandbu)

Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener de blåblås svekkede parlamentariske grunnlag etter valget, vil medføre at landbruksministeren får mindre handlingsrom til å drive liberalisering. Dette fordi regjeringen nå vil trenge støtte fra både Venstre og KrF, og ikke bare ett av partiene.

– Gir bråstopp for liberaliseringsprosjekt

– For norske bønder og det norske folks matsikkerhet, vil det bli bedre. Nå har ikke Høyre og Frp lenger mulighet til å lokke med seg kun Venstre ut på galeien for å få til en aldeles feilslått liberalisering i jordbrukspolitikken. Nå er de avhengig av både KrF og Venstre for å få flertall, sier Merete Furuberg til Bondebladet.

Hun viser til KrFs standhaftighet på næringas vegne under behandlingen av jordbruksmeldingen i vår, samt under behandlingen av jordbruksoppgjøret.

– Tar vi med at KrF har ligget nede og nesten har hatt en «nær døden-opplevelse» nær sperregrensa, er jeg sikker på at vi vil se endringer i kommende perode. Det blåblå liberaliseringsprosjektet har fått en bråstopp, påpeker hun.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) uttalte i et intervju med Nationen rett før valget, at han vil kjempe for ytterligere liberalisering i landbrukspolitikken – med mindre overføringer til næringa og frislipp på en rekke områder. Men dét var før valget, kommenterer Furuberg.

– Jeg har ikke sett intervjuer med han etter valgresultatet. Nå er realiteten en annen. Regjeringens handlingsrom særlig innen landbruks- og distriktspolitikken er blitt langt mindre, fastslår hun.

Les også: – Sentrum blir viktigere

– Spill på landbrukets sterke sider

Furuberg får støtte hos administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke.

Annonse

– Dales handlingsrom er ikke blitt noe større nå. Men verre er det at han ikke gjør det han har sagt at han skal gjøre. Dale sier at han skal styrke næringas evne til å klare seg selv, men da må han også stille opp med forslag som støtter opp om landbrukets sterke sider. Jeg forventer at Dale kritisk ser på hva som bidrar til at vi har en god helsestatus i norsk landbruk, og at han ser på hvordan vi skal få styrket den posisjonen videre. Jeg forventer at han skal få ned antibiotikabruken. Da må han også bidra til at norske produkter får en fordel i konkurransen med varer som er produsert på de stikk motsatte premissene, sier Hedstein til Bondebladet.

Regjeringen har gitt økte tollfrikvoter til EU under de såkalte artikkel 19-forhandlingene over EØS-avtalen. Det økte frislippet der har, som Bondebladet skrev nylig, skapt stor bekymring ikke minst hos norske grøntprodusenter.

Les også: Slik gikk det med den blåblå revolusjonen

Fortsatt høyt konfliktnivå?

Konfliktnivået i landbrukspolitikken har i perioder vært skyhøyt under den siste fireårsperioden med blåblå regjering. Hvordan konfliktnivået blir framover, med en ny borgerlig regjering, kommer helt an på hva regjeringen nå vil med landbruket, påpeker Hedstein.

– Om regjeringen vil ha konfliktnivå, slik det har vært hitil, er det grunnlag for fortsatt høy temperatur. Men gjør den det en normal næringsvennlig Høyre-regjering forventes å gjøre, kan det bli lavere konfliktnivå. Da må imidlertid regjeringen komme seg inn på et konstruktivt spor, snarere enn å drive provokasjon, sier Hedstein.

Landbrukstoppen sier han er spent på hva det nye politiske landskapet med en borgerlig mindretallsregjering vil bidra med på landbruksfronten, og hva det vil medføre i praksis. Spent er han også på å se hvilken landbrukspolitikk Venstre nå vil føre.

Les også: Krever mer aktivt grønt tollvern

Neste artikkel

– Dere er alle sammen ildsjeler