Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Dårlige holdninger mot kvinnebønder kan hindre rekruttering

Forsker advarer mot skjult diskriminering av kvinnebønder.

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, og det norske landbruket er definitivt ikke noe unntak, sier seniorforsker Reidun Heggem ved Norsk senter for bygdeforskning.
Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, og det norske landbruket er definitivt ikke noe unntak, sier seniorforsker Reidun Heggem ved Norsk senter for bygdeforskning.

Omlag 6000 personer har lest saken om Torunn Piro Berg som ble møtt med kvinnefiendtlige holdninger da hun skulle levere korn.

«Kan du rygge med traktorhenger du da?» spurte en fremmed bonde, da Berg og ektemannen ventet i kø på kornmottaket, med hvert sitt lass fôrhvete.

Slike holdninger kan hindre rekruttering av kvinner i landbruket, mener seniorforsker Reidun Heggem i Norsk senter for Bygdeforskning.

– Hvis man føler seg ekstra beglodd og vurdert, er det utfordrende å være kvinnebonde. Hvis du hele tiden møter slike kommentarer som Torunn gjorde da hun skulle levere korn, kan det bryte deg ned og gjøre deg usikker på yrkesvalget ditt, sier Heggem.

Kjønnsdelt landbruk

I sin doktorgrad har Heggem forsket på hvorfor kvinneandelen i landbruket er så lav.

– Kun 14 prosent av landets gårder har en kvinne som hoveddriver. Det er ganske overraskende med tanke på den gode likestillingen vi har i samfunnet. Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, og det norske landbruket er definitivt ikke noe unntak, sier Heggem.

I forskningen har Heggem sett at foreldre har en oppfatning av at gutter har et eget traktorgen. Altså en medfødt interesse for traktor og teknikk.

– Men jentene har tilegnes medfødte kvaliteter knyttet til dyrevelferd og omsorg, sier Heggem.

Dette vil være avgjørende når gården skal overdras av neste generasjon.

– Hvis det er en gård som satser på grønn omsorg og turisme blir jentene i større grad vurdert som egnet. Er det en produksjon som krever mange timer i traktoren, er det gutten som vurderes som best egnet, forklarer Heggem.

Advarer mot skjult diskriminering

– Blir kvinner i landbruket diskriminert?

Annonse

– Diskriminering er et veldig sterkt ord. Mye av dette handler mer om inngrodde tradisjoner enn vond vilje og uvitenhet. Det er nok ikke en bevist form for diskriminering. Men den ubeviste og skjulte diskrimineringen skal vi være oppmerksomme på, for det sier noe om holdningene våre, sier Heggem.

«Er mannen din enig?»

Da hun intervjuet kvinner til doktorgraden sin, var det flere som kunne fortelle om skjult diskriminering.

– For eksempel når en kvinnebonde skulle kjøpe en maskin, ble hun gjerne spurt av forhandleren hvorfor mannen ikke var med. «Er mannen din enig med deg», kunne de også spørre, forteller Heggem.

Bygdeforskeren poengterer at det ikke er rart at kvinner blir møtt av slike spørsmål og kommentarer.

– Når en forhandler er vant til et klart flertall av kundene er menn, er det ikke rart at de tenker slik. Det er likevel viktig at vi ikke bagatelliserer temaet, mener Heggem.

Les mer: «Kan du rygge med tranktorhenger du da?»

Les mer: Her er Norges beste traktorkjører i aksjon

Les mer: Ragnhild drømmer om egen gård

Les mer: Vil styrke kvinnerollen i landbruket

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag