Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dansk svinepest vil ramme knallhardt

Skulle afrikansk svinepest ramme Danmark, vil regningen i "beste" fall bli på 2 milliarder. Bøndene forventes uansett å måtte ta størsteparten av regninga.

Afrikansk svinepest har kommet til stadig flere land i Europa. Ennå har ikke den fryktede sykdommen rammet Skandinavia. Foto: Google/Maps Illustrasjon Bondebladet
Afrikansk svinepest har kommet til stadig flere land i Europa. Ennå har ikke den fryktede sykdommen rammet Skandinavia. Foto: Google/Maps Illustrasjon Bondebladet

Afrikansk svinepest har raskt spredt seg både nordover og sørover i Europa. Men i seinere tid er det i særdeleshet Kina som er blitt rammet. Og dét til gagns. August-tall fra FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) viste at nærmere 5 millioner asiatiske griser nå er enten omkommet direkte av sykdommen, eller blitt avlivet etter å ha blitt smittet av den. Kina har mistet rundt halvparten av landets avlsgriser, ifølge Reuters.

– Bøndene må betale mesteparten

Den fryktede sykdommen har også rykket stadig nærmere Skandinavia. Kostnadene for Danmarks del vil beløpe seg til milliarder, selv ved et mer kortvarig utbrudd. Det viser nye beregninger fra AgriWatch.

Om sykdommen skulle treffe Danmark, og bli bekjempet i løpet av én måned, vil kostnadene ifølge AgriWatch beløpe seg til 2 milliarder kroner. Og dette er et "i beste fall-scenario" om sykdommen først treffer dansk svinenæring. AgriWatch mener svineprodusentene selv vil måtte dekke mesteparten av dette tapet.

Annonse

Kan bli "markant høyere milliardbeløp"

Veterinær og utviklingssjef i danske Fødevarestyrelsen, Sten Mortensen, anser på sin side en tidshorisont på tre-fire måneder som det best tenkelige scenarioet hva bekjempelsen angår.

– Skal kostnadene være på rundt 2 milliarder, vil det kreve at tilliten til det danske svinekjøttet raskt kommer tilbake på verdensmarkedet, sier Mortensen til landbrugsavisen.dk torsdag.

Men om pesten skulle ramme blant villsvin i Danmark, vil tapet være "et markant høyere milliardbeløp", ifølge Mortensen.

Særlig den danske eksporten til såkalte tredjeland vil bli berørt om afrikansk svinepest trer inn i og sprer seg i Danmark. Og særlig er det kinesiske markedet sårbart. Årsaken er at troverdigheten til matvaresikkerheten fra før er så lav i landet, skriver landbrugsavisen.dk. Samtidig står Kina for over halvparten av absolutt all svineproduksjon i verden, og har lenge vært lukrativt for danske bønder generelt.

Neste artikkel

Etne-bonde gjer suksess med livdyrsal