Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale varsler pelsdyr-
avklaring i høst

Landbruksministeren vil ikke uttale seg om innholdet nå.

Ny melding om pelsdyrnæringen skal være klar i høst. Rapporten fra Menon Economics om næringen er hentet inn i forbindelse med arbeidet, og vil bli omtalt, skriver landbruksminister Jon Georg Dale.  (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
Ny melding om pelsdyrnæringen skal være klar i høst. Rapporten fra Menon Economics om næringen er hentet inn i forbindelse med arbeidet, og vil bli omtalt, skriver landbruksminister Jon Georg Dale. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

«Vil statsråden gjøre de nødvendige endringer for å avvikle pelsdyrnæringen til beste for både dyr og samfunn?» Det skriftlige spørsmålet rettet mot landbruks- og matminister Jon Georg Dale, er stilt av SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i Stortingets næringskomité.

Les mer: Stemte ned forslag mot pelsdyroppdrett

Fylkesnes viser til en rapport landbruksministeren bestilte fra Menon Economics, og som viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å avvikle pelsdyrnæringen.

Forutsetningen for dette, er imidlertid at de «ikke-prissatte effektene» av et forbud har en betalingsvillighet som overstiger en totalverdi over 20 år på 227 eller 465 millioner kroner for henholdsvis en avvikling over ti eller tre år, heter det i rapporten fra mars 2016.

Usikkerheten i beregningene er imidlertid stor, påpeker Menon Economics.

Annonse

Sist uke kom svaret fra Dale. Statsråden viser her til at Stortinget tidligere har bedt regjeringen vurdere forbud mot pelsdyrhold i arbeidet med oppfølgingen av pelsdyrutvalgets rapport, som kom i desember 2014.

Et knapt flertall i pelsdyrutvalget gikk den gang inn for en bærekraftig utvikling av næringen, snarere enn en styrt avvikling.

– Regjeringen har varslet at den høsten 2016 vil komme tilbake til Stortinget med en melding om oppfølging av denne utredningen. Denne meldingen vil svare på oppfordringen fra Stortinget, og på representant Fylkesnes’ spørsmål. Rapporten fra Menon Economics er hentet inn i forbindelse med arbeidet med meldingen, og vil bli omtalt. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan uttale meg videre om innholdet i meldingen før regjeringens arbeid med denne er sluttført, skriver landbruks- og matministeren i sitt svar.

Les mer: Mattilsynet melder pelsdyrbonde til politiet

Neste artikkel

Pass på halsbandene på dyr i vekst