Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Campus Ås tar form

Det nye veterinærbygget på Ås reiser seg sakte, men sikkert.

Komplekst bygg: Det nye veterinærbygget skal inneholde kompliserte laboratorier, forskningsfasiliteter og undersøkelsesrom for alle slags dyr. Bygget har mange likhetstrekk med Operahuset i Oslo, mener assisterende prosjektdirektør Per Roar Nordby i Statsbygg.

På området der det store fellesfjøset sto, samt flere andre bygninger, ruver åtte store kraner og en hektisk byggeaktivitet.

Her bygges det nye veterinærbygget på Campus Ås, der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres.

Les mer: Veterinærinstituttet feirer 125 år

Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Statsbygg, som også har rehabilitert den storslåtte Urbygningen fra 1901 ved NMBU, har byggeoppdraget, på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

– Det vil øke med arbeidsfolk her utover høsten, fra rundt 200 nå til rundt 350 senere i høst, forteller assisterende prosjektdirektør Per Roar Nordby i Statsbygg.

Lang testperiode

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne, og det eneste i sitt slag.

Åpningen er utsatt fra august 2019 til august 2020. Beslutningen er tatt av Kunnskapsdepartementet etter anbefaling fra Statsbygg.

Det skyldes flere ting, forklarer Nordby

– Dette er et veldig avansert bygg, på mange måter kan det sammenlignes med et sjukehus. Det skal inneholde en mengde spesialfunksjoner, og byggets kompleksitet gjør også at det vil ta lengre tid å teste alt før bygget kan tas i bruk, sier Nordby.

Les mer: Fant kolistinresistente E. coli i importert mat

To ganger Ullevål Stadion

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Bygget blir på ca. 63 100 kvadratmeter til sammen.

– Det er to ganger Ullevål Stadion. Det nye bygget skal romme laboratorier, dyrehospital, dyrestaller og akvarier, i tillegg til tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer med mer, sier Nordby.

– Her kommer svært mange teknisk avanserte løsninger. Vi må ha full kontroll med all luft og alt vann inn og ut, og på det viktig skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Vi må ha kontroll med alt, og det krever at vi må gjennom en skikkelig fase med testing av alle funksjoner, legger han til.

Totalt er veterinærbygget kostnadsberegnet til vel 6,8 milliarder kroner. I tillegg kommer brukerutstyr til rundt en milliard kroner.

Kontrakter for 1,8 milliarder

Nordby har lang fartstid i Statsbygg, og var blant annet med på Operahuset i Oslo – et annet pionerprosjekt.

– Dette bygget har mange likhetstrekk med Operaen. Det var også en prototype, og vi måtte hente inn masse ekspertise, blant annet fra Danmark og Sverige. Det har vi gjort her også, sier prosjektdirektøren.

«Vi må ha kontroll med alt, og det krever at vi må gjennom en skikkelig fase med testing»

Per Roar Nordby, Statsbygg
Annonse

Det gamle grisehuset skal blant annet bli til et avansert testakarium for fisk.

Statsbygg inngikk kontrakter på vel 1,8 milliarder kroner i starten av juli. Totalt er det inngått 15 kontrakter i entrepriser på mellom 11 og 655 millioner kroner.

Nordby vedgår at det har vært travle måneder med lange arbeidsdager, men nå er prosjektet etter tidsplanen.

– Vi er på skjema. Rundt 95 prosent av kontraktskrivingen er i boks. Det er to store kontrakter som står igjen, blant annet det nye Fellesbygget, sier Nordby.

Fellesbygget blir samlingspunkt

Det gamle verkstedbygget på området skal rives. Her kommer det nye Fellesbygget, som skal knytte sammen det gamle og det nye universitetet, og være et samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende.

Det skal inneholde kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier.

– Vi regner med å lyse ut Fellesbygget som en totalentreprise høsten 2017. Det samme gjelder innredningen for laboratorier, sier Nordby.

Alle parter er opptatt av å få full utnytting av de nye byggene, forklarer han.

– En langsiktig strategi må ligge til grunn. Det viktigste er at byggene har de kvaliteter og funksjoner NMBU trenger for beredskap, diagnostikk og avansert forskning.

Tett samarbeid

Trond Furuberg er prosjektsjef for Prosjekt Campus. Han er svært viktig som kontaktpunkt mellom NMBU og Statsbygg i prosjektet.

– NMBUs interesser skal ivaretas, men det skal skje gjennom en god og konstruktiv dialog med Statsbygg, sier Furuberg.

NMBUs mål er å overta bygg som er optimale for brukerne, samtidig som de er effektive å drifte.

– Statsbygg kjenner ikke NMBU. De har ikke detaljkunnskaper om klinikker, laboratorier og andre deler. Min jobb er å påvirke prosessen slik at det blir mulig å realisere NMBUs mål med prosjektet, sier Furuberg.

Han mener de ansatte har hatt stor påvirkning.

– Dette har vært viktig for å gjøre det nye bygget mest mulig funksjonelt. Mye nytt utstyr skal på kjøpes inn, og en del skal flyttes fra Adamstuen. Derfor blir testperioden svært viktig, sier Furuberg, som også var prosjektsjef ved etableringen av Senter for husdyrforsøk og oppussinga av Urbygningen ved NMBU.

Neste artikkel

Skal bygge nytt fjørfehus på Ås