Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder får søke om tilskudd på nytt

Landbruks- og matdepartementet har besluttet å praktisere søknadsfristene mer lempelig.

Norges Bondelag har fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 innen fristen. (Illustrasjonsfoto)
Norges Bondelag har fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 innen fristen. (Illustrasjonsfoto)

Departementet har bedt Landbruksdirektoratet om å endre dispensasjonspraksis, slik at søkere som har vært inne i søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd i den aktuelle søknadsomgangen, men ikke sendt inn søknaden slik de skulle, gis mulighet til å levere denne.

Dette gjelder for perioden fra nytt søknadssystem (eStil PT) ble innført i mai 2017 og fram til den nye meldingstjenesten ble tatt i bruk i 2020.

Praksisendringen vil både omfatte saker under behandling og saker som er avsluttet, skriver direktoratet i nytt rundskriv.

Endringen gjelder altså praktiseringen av dispensasjon fra søknadsfristen for del 1, del 2 og etterregistreringsfristen1 i 2017, 2018 og 2019.

«Særlig tilfelle»

Landbruksdirektoratet innfører følgende praktisering av dispensasjonsbestemmelsen for søknads- og etterregistreringsfristene i denne perioden:

• Dersom foretaket har vært inne i søknadsskjemaet i eStil PT i den aktuelle søknadsomgangen, men ikke sendt inn søknad, vil dette utgjøre et «særlig tilfelle» som gir grunnlag for dispensasjon fra søknadsfristen, jf. forskrift om produksjonsog avløsertilskudd § 9 andre ledd.

Dette skal praktiseres på følgende måte for saker som er avsluttet:

• Fylkesmannen og Ldir går gjennom ferdigbehandlede saker som gjelder tilfeller der søker har vært inne i søknadsskjemaet, men ikke sendt inn søknaden. Fylkesmannen går gjennom saker som de har behandlet og som ikke er påklaget til Ldir.

Annonse

▪ I saker der Landbruksdirektoratet ikke allerede har sjekket loggen, sender Fylkesmannen henvendelse til postsdt og ber Ldir sjekke.

Praktisering ved dispensasjon

I saker der det gis dispensasjon, skal dette praktiseres slik:

• Søker må hente ut papirskjema fra Landbruksdirektoratets nettsider, og levere utfylt skjema til kommunen.

• Kommunen legger søknadsopplysningene inn i eStil PT. Kommunen må bruke fremgangsmåten beskrevet i rundskriv.

Ut fra likebehandlingshensyn ser direktoratet det som særlig viktig at kommune og fylkesmenn informerer bredt om praksisendringen.

Mange henvendelser

Norges Bondelag har fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 innen fristen.

I tre konkrete tilfeller taper den enkelte brukerfamilien i størrelses­orden fra 400 000 til 500 000 kroner, skrev Bondelaget i et brev til Landbruksdirektoratet og LMD.

– Feilene som har blitt gjort i disse konkrete tilfellene har ikke vinning som mål, det er kun gjort en teknisk feil som får svært store økonomiske konsekvenser, skrev Bondelaget i brevet.

Bondebladet skrev om Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset i Bondebladet nr. 9. Ekteparet trodde de hadde levert søknad om produksjonstilskudd, men åpnet ikke mailen med kvittering.

Neste artikkel

Kraftig oppsving i salget av norskprodusert mat