Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Beskytt storfeene mot bly

Veterinær-
instituttet ber storfebønder være ekstra oppmerksomme.

Utsatt: Veterinærinstituttet råder norske storfebønder til å være forsiktig med gamle bil- og traktorbatterier som kan havne i siloen, i beitet eller et annet sted dyra kan komme til. (Foto: Pernille Mengshoel)
Utsatt: Veterinærinstituttet råder norske storfebønder til å være forsiktig med gamle bil- og traktorbatterier som kan havne i siloen, i beitet eller et annet sted dyra kan komme til. (Foto: Pernille Mengshoel)

Storfe er om sommeren utsatt for blyforgiftning fra gamle batterier. Den vanligste årsaken til blyforgiftning, er at dyra kommer i kontakt med gamle bil- og traktorbatterier. Disse kan havne i beitet, i siloen eller et annet sted dyra kan komme til, opplyser Animalia.

I fjor sommer døde i alt 22 dyr etter at et traktorbatteri havnet i en fôrblander på en gård i Hedmark. Både distribusjon og produksjon ble stanset, men analyser viste at ingen av meieriets produkter inneholdt bly over grenseverdi, opplyste Mattilsynet.

– Pass på gamle batterier

Veterinærinstituttet ber i sommer norske storfebønder være forsiktige.

– Bonden må passe på batteriene sine. Det er fortsatt mange som ikke forstår hvor mye «dævelskap» et batteri kan gjøre, sier toksikolog og veterinær Aksel Bernhoft ved Veterinærinstituttet til Bondebladet.

Han bekrefter at den viktigste kilden til blyforgiftning, er gamle batterier. Disse kan ha ligget delvis nedgravd.

– Storfe er erfaringsmessig mer utsatt enn andre beitedyr. De er mer nysgjerrige, og begynner å slikke på bly. Men forgiftningen skjer også fordi beitene de bruker kan være kontaminert. Bly ligger mer tilgjengelig i denne typen beiter enn i utmarksbeiter.

I maling og aske

Også sauer blir rammet, men i mindre grad. Bernhoft påpeker at omfanget av blyforgiftning er mindre nå enn for 10-20 år siden, fordi man i dag har bedre innsamlingsordninger for batterier og forskjellig avfall, og fordi problemet er mer kjent.

Selv om forgiftningen som oftest kommer fra gamle batterier, råder Veterinærinstituttet bønder til å være obs også på andre kilder.

«Storfe er mer nysgjerrige, og begynner å slikke på bly»

Toksikolog og veterinær Aksel Bernhoft ved Veterinærinstituttet
Annonse

– Gammel maling kan inneholde bly, og i bålområder kan det være bly i aske. Asken kan beitedyra komme til å spise av, fordi det er mineraler i den. Også på gamle skytefelt kan det være høye blynivåer i jorda.

Gamle skytefelt en faresone

Bernhoft viser til en sak i Hordaland i fjor sommer, hvor det ble påvist forgiftning på seks kviger.

– Disse ble forgiftet i et område med en gammel, nedlagt skytebane hvor det var blitt brukt bly. Fire av kvigene døde. Forsvaret har mange skytefelt, og man kan spørre i hvor stor grad man skal rydde opp i jorda der. Hvor mye bly kan man tillate at det skal være? I dag er det ingen absolutt grense.

Han opplyser at det hittil i sommer ikke er registrert tilfeller av blyforgiftede kyr. Som regel er det kun noen få dyr som blir rammet, men dødeligheten er høy.

– Dyra kan bli nedstemte, rabiate og få kramper. Dødeligheten er høy om ikke forgiftningen blir behandlet. Dyr som er alvorlig forgiftet, er nesten dødsdømt, sier Bernhoft.

Blyforgiftningen behandles med en dagsdose Kalsium EDTA, som ifølge Animalia ofte gir en god effekt. I forebyggingen av blyforgiftning, er det viktigst å unngå at dyra har tilgang til søppelkasser eller andre steder der de kan komme til farlig avfall, opplyser Animalia. •

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag