Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber Dale ta grep om fôr-krisen

Landbruks- og matministeren må raskt iverksette tiltak for å begrense skadene, mener Sps Geir Pollestad.

Fôr-krisen vil kunne gi landets bønder betydelige tap økonomisk, og må møtes med gode erstatningsordninger for avlingsskade, poengterer Sps Geir Pollestad. Foto: Anders Sandbu

Den landsdekkende fôr-krisen får nå også Stortingets næringskomite til å reagere. I et nytt brev til landbruks- og matministeren, ber Sps Geir Pollestad statsråden vise handlekraft. Særlig poengterer han behovet for gode erstatningsordninger for avlingsskade.

Pollestad: – Må håndteres raskt

– I tillegg må det alt nå planlegges for å sikre en rask håndtering av søknader om avlingsskade, slik at enkeltbønder ikke opplever unødvendig økonomisk belastning på grunn av lang saksbehandlingstid, skriver Pollestad i brevet sendt onsdag denne uka.

Norges Bondelaget har poengtert det samme. Organisasjonen ber hele landbruksforvaltningen forberede seg på en lang rekke erstatningssøknader som følge av avlingsskade grunnet ekstremtørken.

Landbruksdirektoratets egen gjennomgang tidligere i juni viste at man da forventa mellom 1 000 og 1 500 erstatningssøknader bare fra kornprodusenter. For store områder er ikke situasjonen bedret siden den gang – snarere tvert imot.

Pollestad konkluderer i brevet med at Dale må følge situasjonen nøye og "raskt iverksette aktuelle tiltak" – både for å begrense skadene og for å sikre den enkelte bonde økonomisk.

Toten-bonde vurderer nedslakting

Olav Rognerud driver med korn, gras og ammeku på Østre Toten. Hos Rognerud står utfordringene i kø, men han påpeker at det for hans egen del kunne ha vært enda verre.

Annonse

– Jeg har noe vanning, men jeg rekker jo ikke annet enn å vanne gras. Fôrsituasjonen er min største utfordring. Jeg har 80 ammekyr med fullt påsett, og vurderer nedslakting av dyr. Jeg håper å kunne holde igjen flest mulig dyr, og i hvert fall mordyr og kviger. Men blir det helt ekstremt, kan jeg bli nødt til å foreta nedslakting også av disse, forteller Rognerud til Bondebladet.

Enn så lenge, har han ikke konkludert med noe hva nedslakting angår.

– Mange bønder er nettopp i den situasjonen nå: De avventer, og de er usikre. Har man dyr, og man ikke har vanning i det hele tatt nå, vil jeg tro at man må foreta nedslakting, sier bonden.

Loale krisemøter

Tirsdag deltok han, sammen med andre i beite- og faglag, på et krisemøte i regi av kommunen. Temaet var hva de skal gjøre framover, både med tanke på høsting av korn til fôr, samt muligheter for forlenga beiting på Totenåsen.

– Det kom ikke noe konkret ut av møtet. Småbrukarlaget lokalt har jobba litt opp mot Landbruksdepartementet for å sikre at kornbonden får tilskudd og avlingsskadeerstatning for dårlige kornarealer, forteller han.

– Hvor store økonomiske tap risikerer du i år som følge av ekstremtørken?

– Jeg har ikke regnet på det. Men må vi slakte ned okser og noen mordyr, spesielt okser i ung alder, vil vi få lavere pris på disse. Og da vil jeg ikke ha noe å levere neste år. Hva avlingsskader angår, har jeg klart å holde arealene mine i noenlunde grei stand. Det jeg har av korn, vil bli høstet som korn – slik det ser ut nå, sier bonden, som har 280 mål med korn og 400 mål med gras.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken