Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber Bondelaget ta ansvar for engangspurker

Utfordrer: – Det er staten som har ansvaret, men min inngang til dette er å utfordre Bondelaget, sier grisebonde og bondelagsmedlem Jonas Vie.

Grisebonde og bondelagsmedlem Jonas Vie ber Bondelaget ta ansvar for reguleringen av smågris.

– Bondelaget må ta ansvar for det næringspolitiske arbeidet. Det er derfor vi betaler kontingent, sier han.

Jonas Vie driver en kombinert besetning med gris i Grong i Nord-Trøndelag. Han mener engangspurkeproduksjon ødelegger for næringen.

– Du får veldig store forskjeller. Vi har et regelverk som skal gi oss et landbruk med fornuftig skala, slik at vi kan ha landbruk i hele landet. Engangspurkeproduksjon fungerer utenfor intensjonen, de henter mye penger ved å øke skalaen på produksjonen. Det presser markedet, og alle må være med å betale for det gjennom omsetningsavgiften, sier Vie.

Les også: Bondetopper misliker engangspurker

Arbeidsdeling

Grisebonden er klar på at staten har ansvaret for regelverket, men mener Bondelaget likevel må engasjere seg mer.

– Det er staten som har ansvaret, men min inngang til dette er å utfordre Bondelaget. Vi betaler kontingent for at de skal ta seg av det næringspolitiske arbeidet. Norsvin betaler vi for sæd, og Nortura for at de slakter. Den næringspolitiske delen og strukturen ligger under Bondelaget. I likhet med hvordan de engasjerer seg i melkestrukturen, må de ta ansvaret for strukturen i griseholdet. Det ansvaret må de ta! Det forventer jeg som bondelagsmedlem, sier han.

Svinebonden mener det kan være forskjellige syn innad i næringen.

– Det oppfattes som om Norsvin og Nortura skal være store politiske aktører, men det trenger ikke være samme syn på samme syn på struktur i Norsvin og Nortura. Jeg synes Bondelaget burde ta ansvar for det i større grad, sier Vie.

Les også: Flere velger engangspurker

Håper på ny regjering

Annonse

– Hva burde Bondelaget gjøre?

– De burde sette ned en gruppe og se hva som er mulighetsrommet til å styre konsesjonsregelverket og markedsordningen. Denne gruppa må sette opp noen alternative måter og foreslå dem for den nye regjeringen etter neste valg, mener Vie.

– Hva om det ikke blir noen ny regjering?

– Det håper jeg det blir, men slik jeg tolker statsråden ønsker han å liberalisere regelverket og kanskje øke konsesjonsgrensene enda mer. Får regjeringen fornyet tillit, blir det enda vanskeligere. Det er den samme jobben de må gjøre, men det blir vanskeligere. Dersom vi får en ny regjering, med ambisjon om å ta vare på den norske landbruksmodellen, bør vi ha noe klart dag en.

Verne om konsesjonsgrensen

Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura, har uttalt at smågris ikke er noe godt målepunkt. Svebestad mener økt effektivitet leder til redusert antall purker i besetningene.

Jonas Vie mener det er et merkelig resonnement.

– Det er jo merkelig at de som klarer å produsere smågrisene på færre purker skal gjøre det til et problem at de ikke får fylt opp alle fødebingene. Effektiv produksjon kan vel neppe være et godt argument for å produsere mer enn konsesjonsgrensen. I melkeproduksjon er det vel ikke slik at de som har høy ytelse får økt kvote for å fylle opp båsplassene, sier Vie.

Les også: Fant MRSA på gris i Hordaland

Neste artikkel

Går mot stort overskudd av egg