Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alta og Tana leverer melka i Finnmark

70 prosent av melkeproduksjonen i Finnmark er samlet i to kommuner, Alta og Tana.

Finnmark har fått økt melkekvoten tre ganger, med til sammen tre millioner liter melk. Bøndene i Alta og Tana har vært mest på hugget for å få tak i de ekstra kvotene, sier Hanne Eldby i AgriAnalyse. (Arkivfoto)
Finnmark har fått økt melkekvoten tre ganger, med til sammen tre millioner liter melk. Bøndene i Alta og Tana har vært mest på hugget for å få tak i de ekstra kvotene, sier Hanne Eldby i AgriAnalyse. (Arkivfoto)

Melkeproduksjon er den viktigste landbruksproduksjonen i det nordligste fylket vårt, og det er 97 bruk med melkekyr i Finnmark.

Men i motsetning til fylkets nest viktigste produksjon, sau, er melkeproduksjonen konsentrert.

Hele 70 prosent av melkeproduksjonen foregår i de to kommunene Alta og Tana.

– Dette er gode jordbruksområder, og det er der de to anlegga til Tine har ligget. De to tingene har sammen gjort at melkeproduksjonen har vært sterk der. Det er også veldig bra produksjonsmiljø der, forklarer Hanne Eldby i AgriAnalyse.

Hun har nylig har skrevet en rapport om landbruket i Finnmark.

Ingen vil slutte

Vegard Hykkerud er melkeprodusent i Alta. Han setter stor pris på det faglige miljøet i kommunen.

– Det betyr veldig mye, sier han.

– Det er kjempeviktig at man har noen kolleger å samarbeide med, om kunnskap og utstyr. Når man har et sånt positivt miljø som vi har her, er det mye lettere å drive om det butter litt imot. Vi pusher hverandre på en positiv måte, forteller Hykkerud.

I undersøkelsen Eldby gjennomførte i Finnmark, svarte ingen av melkebøndene at de hadde tenkte å redusere eller avvikle melkeproduksjonen.

46 prosent hadde planer om å øke produksjonen.

Annonse

Press på areal

Finnmark har fått økt melkekvoten tre ganger, med til sammen tre millioner liter melk.

Bøndene i Alta og Tana har vært mest på hugget for å få tak i de ekstra kvotene, forteller Eldby.

– Men de må ha fôrgrunnlag til det. Det betyr at det er grenser for hvor mye mer melkeproduksjonen kan vokse i de kommunene, sier hun.

Det har nemlig blitt sterkt press på arealene i disse kommunene. Mange av bøndene i undersøkelsen mener det er vanskelig å få leid mer areal.

Dermed snur de seg mot nydyrking.

– Jeg har nydyrket jord hvert eneste år. Jord som jeg leier har blitt omdisponert til industri og bolig. Jeg er veldig takknemlig for det arealet jeg har. Men jeg kjenner presset. Derfor må vi holde trykket oppe på nydyrkinga, sier Vegard Hykkerud.

23 prosent brakk

Ser man på fylket under ett, ligger derimot over halvparten av alle landbrukseiendommene brakk. De utgjør 23 prosent av all jordbruksjord i Finnmark.

5,6 eiendommer er ute av drift for hvert gjenværende aktive gårdsbruk. Det er det høyeste antall i landet.

Finnmark har også de lengste avstandene mellom driftssenteret og landbrukseiendommene bruket driver.

I 2017 var det 295 aktive gårdsbruk igjen i Finnmark. Det var jordbruksdrift i 15 av 19 kommuner.

Neste artikkel

Tine ber om 1,05