Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alpakka ingen smitte-versting

Større smittefare for paratuberkulose hos storfe og geit.

To ganger har paratuberkulosebakterier blitt påvist hos alpakkabesetninger dette året. To dyr fra henholdsvis Hordaland og Buskerud har begge testet positivt for bakterien som gir paratuberkulose. Foto: Colourbox.
To ganger har paratuberkulosebakterier blitt påvist hos alpakkabesetninger dette året. To dyr fra henholdsvis Hordaland og Buskerud har begge testet positivt for bakterien som gir paratuberkulose. Foto: Colourbox.

Det er større fare for smittespredning hvis man finner paratuberkulose hos storfe og geit, enn hos alpakka, mener Veterinærinstituttet.

To ganger har paratuberkulosebakterier blitt påvist hos alpakkabesetninger dette året. To dyr fra henholdsvis Hordaland og Buskerud har begge testet positivt for bakterien som gir paratuberkulose.

Bekreftet smitte hos alpakka

Nå mener Veterinærinstituttet at risikoen for smittespredning er lavere hos alpakka, enn for eksempel storfe og geit. Dette kommer fram i en ny risikovurdering.

Paratuberkulose er en kronisk tarmsykdom som forekommer hos drøvtyggere og kameldyr. I småfénæringa i Norge er paratuberkulose en av flere smittsomme dyresykdommer som er tilnærmet sanert bort gjennom programmet «Friskere geiter».

– Hos kamelider, altså alpakka og lama, er vi foreløpig forholdsvis avslappet med tanke på smittefare, sier fagansvarlig for kamelider Tormod Mørk ved Veterinærinstituttet.

Lavt bakterieinnhold hos alpakka

Det er i hovedsak tre grunner til at Veterinærinstituttet mindre bekymret for paratuberkulosesmitte hos kamelider. For det første forekommer bakterien og sykdommen sjelden hos kameldyr i andre land. For det andre er kamelidepopulasjonen godt overvåket gjennom et eget overvåkings- og kontrollprogram som startet i 2000. Og for det tredje:

– I de to positive funnene som vi har hatt i år, har det vært svært lav konsentrasjon av bakterier i prøvene. Og da den ene alpakkaen ble obdusert og prøvetatt etter avliving klarte man ikke å gjenfinne bakterien. Dette gjør at vi vurderer smitterisikoen for lav, forteller Mørk ved Veterinærinstituttet.

Dette skiller seg fra en del tilfeller hos geit og storfe. Blant annet den positive ammekubesetningen i Sogn og Fjordane som fikk påvis paratuberkulose i sommer.

– Her var det ei ammeku med klinisk paratuberkulose hvor man har høye konsentrasjoner av bakterien i avføringen, sier Mørk.

Lever lenge på infiserte beiter

Paratuberkulose utvikler seg langsomt hos kameldyr og diagnostikken er krevende, ifølge Mørk. Det kan ta inntil fire måneder å dyrke frem bakterien fra en avføringsprøve, men nå men nå er man i hovedsak gått over til en ny diagnostikk, såkalt PCR, som gir svar etter ca. en uke. Felles for begge er at de har lav følsomhet.

Annonse

I tillegg tar det lang tid fra dyr smittes til man kan påvise bakterier i prøver fra dyret. Dessuten kan paratuberkulosebakteriene leve lenge ute på infiserte beiter, mellom ett og to år under gunstige forhold, ifølge Veterinærinstituttet.

– Derfor antar vi at det fortsatt er noe smitte som sirkulerer i drøvtyggerpopulasjonen, sier Mørk.

Roser seriøs alpakkaforening

Selv om Veterinærinstituttet nå har vurdert smittefaren fra alpakka som liten for denne sykdommen, er det ingen grunn til å hvile på sine laurbær.

– Folk fortsetter å importere alpakka til Norge, og populasjonen øker for hvert år. Det blir flere dyr og større besetninger. Derved øker også risikoen for at enkeltdyr som skiller ut paratuberkulosebakterien kan ha smittemessig betydning, sier Mørk.

Derfor anbefaler Veterinærinstituttet å fortsette med den omfattende overvåkingen av kamelider i Norge.

Han roser Den norske alpakkaforenings arbeid som ansvarlig næringsorganisasjon. I vår avlyste foreningen en dyreutstilling på grunn av den uavklarte situasjonen rundt paratuberkulose. Denne ble erstattet med en fiberutstilling i august.

21. oktober arrangerer Veterinærinstituttet alpakkaseminar for næringa, Mattilsynet og andre interesserte.

Les mer: Mer melk etter «Friskere geiter»

Les mer: Ammeku var smittet av alvorlig sykdom

Les mer: – Kameldyr er risiko for norske husdyr

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag