Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

93 ordførere har signert pelsdyropprop

Oppropet er et kraftig oppgjør med regjeringens vedtak fra regjeringsforhandlingene på Jeløya for ett år siden.

Til sammen 93 ordførere har signert et opprop for å bevare pelsdyrnæringen. Bildet er fra besøk hos Kopenhagen Fur. Fra venstre: Kirsti Welander (Ap), ordfører i Oppdal, Guri Wormdahl, Norges Pelsdyralslag, Ane Mari Braut Nese (H), ordfører i Klepp og Louise Damsgaard Weile fra Kopenhagen Fur. Foto: Pelsdyralslaget

Ordfører Ane Mari Braut Nese (H) i Klepp kommune har signert oppropet. Nese er klar på at menneskene som jobber i pelsdyrnæringen må gis en anstendig behandling, skriver Pesldyralslaget i en pressemelding.

– Jeg ønsker meg at de folkevalgte som sitter på Hadeland behandler saken om pelsdyrnæringen klokt og ansvarlig og med respekt for mennesker som i dag driver et lovlig og ordentlig dyrehold. Jeg håper også at de vil tenke seg nøye om hvordan denne saken sender signal til andre næringer, både i og utenfor landbruket, sier Klepp-ordføreren.

500 arbeidsplasser blir borte

I 2017 stod pelsdyrnæringen for omlag 487 årsverk og 275 millioner kroner i verdiskaping.

Et forbud for pelsdyrnæringen vil føre til at 500 distriktsarbeidsplasser legges ned og gårder blir fraflyttet, skriver Pelsdyralslaget.

– Pelsdyrbøndene har levd i usikkerhet i flere år. Etter at forslaget til erstatning kom, har frykten og usikkerheten økt veldig. Jeg er alvorlig bekymret for disse menneskene som mister sitt yrke, sin stolthet og risikerer å miste både gård og grunn, sier Nese.

Vil koste minst 2,3 milliarder kroner

Annonse

Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo economics har i to uavhengige rapporter landet på samme konklusjon: Et pelsdyrforbud vil koste langt mer enn regjeringen har lagt til grunn. Foreløpige beregninger beløper seg til minst 2,3 milliarder kroner.

– Flere av disse bøndene er allerede i vanskeligheter med banken. Etter Jeløya-plattformen er verdien på gården så lav at panten ikke lenger holder for banken, sier Braut Nese.

Rammer distriktene hardt

Pelsdyrnæringen er størst på Vestlandet, indre deler av Østlandet, Rogaland og i Trøndelag. Mange av kommunene der næringen er representert, er næringsfattige, og verdiskapingen fra pelsdyrproduksjon har derfor ekstra stor verdi her.

Dette vil ramme distriktene hardt, mener kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl.

– Det foreslåtte lovforbudet av pelsdyrproduksjon står i skarp kontrast med signalene regjeringen kom med i statsbudsjettet sist høst. Regjeringen løftet blant annet frem betydningen av at de vil sikre vekstkraft i norsk økonomi, stimulere flere unge til å velge landbruk som yrke, at landbruket skal få forutsigbare rammevilkår for økt lønnsomhet, at norsk økonomi må ha flere ben å stå på og at bonden skal ha rett til å disponere over egen eiendom. Disse løftene står i skarp kontras til hva regjeringen nå er i ferd med å gjøre, sier Wormdahl.

– På gårdene rammes familier og enkeltmennesker av et mulig lovforbud, i tillegg til at mange kommuner vil rammes hardt. Blant de som kombinerer pelsdyrproduksjon med annen gårdsdrift, er pelsdriften en forutsetning for resten av gårdsdriften. Dette er i områder der det hverken er jord eller kvoter til å legge om driften, legger hun til.

Neste artikkel

En ekstra fyrstikk til Amazonas