Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordvernpris til Vestfold

Vestfold fylkeskommune fikk den nasjonale jordvernprisen 2017.

Erter: Vestfold har mye god matjord og ta vare på. Her treskes det erter for Findus. (Foto: Traktor)

Juryen trekker fram at fylkeskommunen har tydelige mål og strategier for å ta vare på dyrka mark i arealpolitikken.

Juryen ledes av landbruksminister Jon Georg Dale, som har med seg Norges Bondelag, Småbrukarlaget, KS og Norske landskapsarkitekters forening i arbeidet.

Det var statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) som delte ut prisen.

Planen som trekkes fram kalles Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Den skal verne både dyrka og dyrkbar jord, samt skog. Dette vernet gjelder utenfor grenser som er trukket opp for utviklingsområder.

Annonse

– Det vi har fått til med RPBA, med samarbeidet og jordvernet som inngår her, er unikt i norsk sammenheng. Det er veldig hyggelig og inspirerende å få anerkjennelse for arbeidet i form av jordvernprisen, sier fylkesordfører Rune Hogsnes i en pressemelding.

Både Jordvern Vestfold og Vestfold Bondelag gratulerte fylkeskommunen med prisen.

– Jordvern Vestfold synes det er veldig bra at prisen kommer hit. Det har blitt jobbet lenge med dette, men prisen forplikter. Mange kommuner hev seg over matjorda, og halvparten av arealene som skulle brukes fram til 2040 er allerede lagt inn i kommuneplanene som framtidig boligområde. Vi forventer at de følger opp de gode intensjonene, sier Amund Kinn, sekretær i Jordvern Vestfold og styremedlem i Vestfold Bondelag.

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018