Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Yara planlegger grønn ammoniakkproduksjon på Herøya

Yara har planer for fullskala grønn ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn, med mulighet for å kutte 800 000 tonn CO2.

Grønn ammoniakk: Yara her planer om å elektrifisere ammoniakkfabrikken på Herøya. (Foto: Yara)
Grønn ammoniakk: Yara her planer om å elektrifisere ammoniakkfabrikken på Herøya. (Foto: Yara)

– Ammoniakk er den mest lovende hydrogenbæreren og et utslippsfritt drivstoff til skipsfarten. Yara er verdensledende innenfor produksjon, logistikk og handel av ammoniakk. Et fullskala prosjekt for grønn ammoniakk er mulig i Norge, ved å elektrifisere ammoniakkfabrikken vår på Herøya, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, i en pressemelding.

Mer effektiv å transportere og lagre

Ammoniakkens egenskaper gjør den ideell for hydrogenøkonomien. Den trenger ikke nedkjøles til ekstreme temperaturer, og har høyere energitetthet enn flytende hydrogen, noe som gjør den mer effektiv å transportere og lagre.

Ammoniakk er dermed den mest lovende bæreren av hydrogen og utslippsfritt drivstoff for skip og båter.

Yara ser nye vekstmuligheter innen skipsfart og landbruk, i et marked som forventes å vokse med 60 prosent over de to neste tiårene.

Annonse

Med dette som bakteppe annonserer Yara planer om full elektrifisering av ammoniakkfabrikken i Porsgrunn, med potensiale for å kutte årlige utslipp på 800 000 tonn CO2, som tilsvarer utslipp fra 300 000 personbiler.

For å gjøre visjonen om nullutslipps ammoniakkproduksjon mulig søker Yara partnere og offentlig støtte. Med nødvendig støtte og rammeverk vil prosjektet kunne være i drift i 2026.

Mer bærekraftig landbruk

Yara er unikt posisjonert til å bidra til avkarbonisering av matvarekjeden, mener Terje Knutsen, konserndirektør for Farming Solutions.

– Vi kan bidra til å gjøre landbruket mer bærekraftig, samtidig som vi bygger nye forretningsområder både for bonden og Yara. For eksempel kan vi direkte påvirke 70 prosent av utslippene ved maisproduksjon med optimal plantenæring og løsninger for sunn og næringsrik matjord, sier Knutsen.

– Ved å forbedre mangfold, trappe opp klimaambisjonene og styrke vår økonomiske avkastning, skaper vi et enda sterkere Yara fremover,» sier finansdirektør Lars Røsæg. (NTB)

Neste artikkel

Jord- og skogbruk – viktig for norsk klimapolitikk