Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WHO fjernet funn som viste at glyfosat ikke er kreftfremkallende

Ifølge det internasjonalenyhetsbyrået Reuters redigerte WHO vekk vitenskaplige funn som konkluderte medat glyfosat ikke er kreftfremkallende.

I 2015 plasserte WHOs kreftforsknings direktorat IARC glyfosat på en liste over stoffer somsannsynligvis er kreftfremkallende. Nå skriver Reuters at IARC redigerte vekkfunn som ikke stemte overens med hovedkonklusjonen.

Nyhetsbyrået skal ha sett dokumenter somviser hvordan et utkast til en viktig del av IARC vurdering av glyfosat ble betydelig endret før den ble publisert. Det kontroversielle er at endringne skal ha bestått i at alle funn som tydet på at glyfosat ikke er kreftfremkallende ble fjernet.

Annonse

Reuters skriver at de fant tibetydelige enderinger fra utkastet til den endelige versjonen. I hvert tilfellehadde konklusjonen at glyfosat ikke ledet til kreft enten blitt endret eller fjernet. I et tilfelle skal det den opprinnelige konklusjonen i en studie ha vært at det ikke er noen sammenhengmellom glyfosat og kreft, men ble byttet ut med en ny analyse med motsattkonklusjon.

En setning som ble fjernet var enhenvisning til en rapport fra det amerikanske miljøverndirektoratet som "bestemt" og "enstemig" slo fast at glyfosat ikke hadde forårsaket svulster i mus som ble undersøkt.

IARC har ikke villet kommenteresaken overfor Reuters.

Neste artikkel

Kunsten å bry seg