Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver

Villaks i mindre kystvassdrag trues av rømt oppdrettslaks. I Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger er graden av oppdrettsopphav opptil 95,4 prosent.

Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet. Bildet er fra Strandebarm i Hardanger. (Foto: Karl Erik Berge)
Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet. Bildet er fra Strandebarm i Hardanger. (Foto: Karl Erik Berge)

Kartleggingen, som er utført av Norce LFI og Norsk institutt for naturforskning (NINA), er den første av mindre kystvassdrag.

– Dette prosjektet er det første av sitt slag i små elver og viser behovet for å overvåke og håndtere situasjonen i disse små, men tallrike vassdragene, sier prosjektleder Ulrich Pulg i Norce LFI i en pressemelding.

Pulg understreker at selv om hver enkel elv er liten, er summen av habitatet stor. Det regnes med mer enn 2 000 slike små kystvassdrag i Norge.

Tar over vassdraget

– Det er også slik at villaksen vi finner i disse kystvassdragene er ekstra sårbare siden de er fåtallig. Så selv få rømte fisk kan føre til at oppdrettslaks tar over dominansen i vassdraget, sier Pulg.

Annonse

Det er særlig på Vestlandet det er en høy grad av oppdrettsopphav, særlig i Fjellvassdraget og Øyreselva der det er 95,4 og 92,5 prosent, mens flere elver har over 10 prosent. I Rogaland og Agder ble det estimert en lavere grad av innkrysning.

Oversett tidligere

De mange små lakseførende vassdrag har ikke vært i fokus tidligere, og er ofte blitt oversett, mener forskerne.

– De nye resultatene viser at rømt oppdrettslaks i tillegg kan være en direkte konkurrent mot sjøørett, og med dette redusere antall sjøørett i et vassdrag, sier Ulrich Pulg

Sten Karlsson (NINA) har stått for de genetiske analysene.

– Vi i NINA har aldri har funnet så høy grad av innkrysning av oppdrettslaks i en stikkprøve fra et vassdrag som i denne studien her, sier Karlsson.

(©NTB)

Neste artikkel

Kan bli god plass i lakseelvene