Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil videreføre mentorordning

Østlandsforskning anbefaler at den nasjonale mentorordningen i landbruket videreføres.

En videreføring av mentorordningen vil bidra til å øke kompetansenivået i landbruket, konkluderer Østlandsforskning. Foto: Karl Erik Berge
En videreføring av mentorordningen vil bidra til å øke kompetansenivået i landbruket, konkluderer Østlandsforskning. Foto: Karl Erik Berge

Forskernes begrunnelse, er at ordningen vil bidra til å øke kompetansenivået i landbruket. Konklusjonen fremgår i en evalueringsrapport fra Østlandsforskning, på oppdrag fra Landbruks. og matdepartementet.

Hittil er det kun kjørt et pilotprosjekt med en mentorordning i fire regioner som omfatter fylkene Trøndelag, Oppland, Hedmark, Agder og Sogn og Fjordane.

De siste to årene har vært gjennomført et pilotprosjekt med en mentorordning i fire regioner. Her har bønder blir koblet med mentorer som har bistått dem i en etablerings- eller utviklingsfase.

Partene har inngått en formell avtale som, i tillegg til oppstartsamlinger i regi av Norsk Landbruksrådgivning, innebar inntil fem møter og rådgivning og bistand på telefon.

Her er forskernes anbefalinger

Annonse

Forskerne mener at en mentorordning er et tilbud som kan utfylle eksisterende utdannings- og rådgivningstilbud og som vil bidra til å styrke humankapitalen i norsk landbruk. De anbefaler blant annet:

-Videreføring av mentorordningen i landbruket som nasjonal ordning med et tydeligere utviklingsmål hos den enkelte deltaker.

-Målet med ordningen må være å øke kompetansen og den praktiske innsikten og utvikle nettverk mellom deltakerne.

-Målgruppa er bønder 35 år eller yngre og nye bønder som har overtatt eller kjøpt gården de siste fem år.

-Tydeliggjøre at ordningen omfatter både tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer, som for eksempel videreforedling av råvarer.

- Mentorordningen må samspille med andre regionale utviklingstiltak rettet mot landbruket.

Rapporten vil inngå som et innspill til vårens jordbruksforhandlinger.

Neste artikkel

Jakter kunnskap om bonden