Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil vente med å flytte bjørnene i Bardu

Miljødirektoratet mener det ikke er forsvarlig å flytte bjørnefamilien i Bardu i høst på grunn av betydelig risiko for bjørnenes liv og helse.

Flytting eller merking av bjørn krever helikopter for å komme nær nok bjørnen. På grunn av områdets størrelse har Statens naturoppsyn (SNO) også brukt helikopter for å sette ut viltkamera de siste ukene. Foto: SNO/Miljødirektoratet
Flytting eller merking av bjørn krever helikopter for å komme nær nok bjørnen. På grunn av områdets størrelse har Statens naturoppsyn (SNO) også brukt helikopter for å sette ut viltkamera de siste ukene. Foto: SNO/Miljødirektoratet

Klima- og miljødepartementet ga 7. august Miljødirektoratet i oppdrag å forsøke å flytte en binne med to unger fra et beiteprioritert område i Bardu kommune.

Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn (SNO) har siden oppdraget ble gitt arbeidet med å forberede gjennomføring, blant annet ved å sette ut viltkameraer for å finne bjørnefamilien, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Annonse

– Vi har hentet inn råd fra fagekspertisen som er tydelig på å fraråde flytting denne tiden på året. Flytting om høsten vil få konsekvenser for higangen. En binne bruker gjerne flere måneder på å bli trygg på en god hiplass, og har sannsynligvis allerede sett seg ut et hi for vinteren. Kort tid til å finne ny hiplass etter flytting kan gi suboptimale løsninger for bjørnen og risiko for at den må forlate i hiet i løpet av vinteren, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Bjørner feter seg opp før de går i hi og stoffskiftet er i endring allerede før higang, skriver Miljødirektoratet.

– De fysiologiske endringene gjør det vanskeligere å immobilisere bjørnen – både å treffe riktig med bedøvelsespil og få riktig dosering av medikamenter. I tillegg øker fettlaget faren for overoppheting av bjørnen under jaging. Med hele tre bjørner å finne, immobilisere og behandle samtidig under vanskelige feltforhold, blir risikoen betydelig, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO.

Neste artikkel

Husdyr på utegang skal ha tørr liggeplass