Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil styrke og utvikle Tun Media videre

Sigrid Hjørnegård ser fram til å kombinere Bondebladets sterke stiling med Amedias mediekunnskap. Planen er å lage en ny forretningsplan for avisa, som medlemmene vil sette pris på, forklarer generalsekretæren i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård
Sigrid Hjørnegård

Det ble nylig klart at Amedia blir majoritetseier i Tun Media, med 66,9 prosent. Tine, Nortura, Felleskjøpet og Landkreditt selger aksjene sine i selskapet. Tun Media er utgiver av Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor.

Norges Bondelag fortsetter som eier i Tun media med 24,8 prosent, mens AS Nord Trøndelag overtar åtte prosent når Amedia nå går inn som majoritetseier.

Selskapet skal bestå som en egen enhet, eid av Amedia, og ikke organisert sammen med konsernets øvrige medievirksomhet.

Bakgrunnen for salgsprosessen er utfordringene i mediebransjen, blant annet innenfor digitalisering, teknologi og distribusjon. For Tun Media har det vært viktig å finne en samarbeidspartner som kan styrke formålet som er å sikre nyhetsdekning av stoff om landbruk og distrikt.

Avgjørende stemme

– For Norges Bondelag har det vært helt avgjørende å sitte som fortsatt eier i Tun Media. Det er viktig for at landbrukets skal ha en hånd på rattet i den framtidige utviklingen av Tun Media og Nationen, sier Hjørnegård.

Gjennom aksjonæravtalen har Bondelaget sikret vetorett mot endring av formålet til Tun Media, det vil si at selskapet skal drive med medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser.

– Bondelaget har ikke mye kunnskap om den rivende utviklingen i medieverden. Det vi bringer inn i samarbeidet, er den sterke basen og forankringen i landbruket. Kunnskap og kjennskapen til hva som er sentrale utviklingstrekk og temaer i vår sektor, sier generalsekretæren.

Annonse

Bondebladet – viktigste kanal

Bondebladet er svært verdifull for oss, siden det er vår viktigste kommunikasjonskanal ut til medlemmene våre hver uke, mener Hjørnegård.

– Men Bondebladet må styrkes og endres for å imøtekomme framtidas krav til en god medlemsavis. Derfor har vi blitt enig med Amedia om å starte et prosjekt for å utvikle en ny forretningsplan sammen med redaksjonen. Den skal gjøre Bondebladet konkurransedyktig og attraktivt for kundene i kollektivavtalen, sier Hjørnegård.

Hun ser fram til å kombinere Bondebladets sterke stiling, og betydelige potensial i landbruket, med Amedias mediekunnskap.

Nationen som sterk nasjonal avis

– For oss er det svært viktig at de nye eierne, sammen med oss gjennom aksjonæravtalen, er forpliktet til å nå Nationens mål om å gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle, sier hun.

Bondelagets visjon er å gjøre Nationen til en sterk nasjonal avis, som bringer nyheter, kommentarer og reportasjer med et distriktsblikk – fra hele landet til hele landet.

– Sammen med Amedias nyhetskorps skal vi skape en redaksjonell kraft som er unik, både i valg av stoff som Nationen skal bringe fram, og hvordan det skjer, sammenlignet med andre i det nasjonale markedet. Det er høye mål, men Bondelaget kommer til å bruke eierskapet og innflytelsen vi får med våre styreplasser til å sikre at vi når dem, understreker generalsekretæren.

Neste artikkel

Tid for ekstraomgangar