Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil styrke foryngelse etter hogst

Landbruks- og matdepartementet (LMD) sender på høring et forslag om endring av forskrift 7. juni 2006 nr. 593 om bærekraftig skogbruk. Målet med endringene er å styrke arbeidet med foryngelse etter hogst, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak øker.

Forslaget vil legge til rette for at skogforyngelse skjer med de treslag om utnytter vekstforholdene best på den enkelte lokalitet, samtidig som det er rom for et variert og mangfoldig skogbilde, skriver LMD.

Annonse

– Disse endringene skal bidra til at flere skogeiere setter skogarealet raskt tilbake i produksjon etter hogst. Endringene skal også gjøre det lettere for kommunene å følge opp skogeiere som ikke gjør jobben sin. God foryngelse etter hogst er viktig for at skogen skal levere materialer og råstoff i fremtida, men også for at den skal bidra i klimaarbeidet ved å ta opp mest mulig CO2, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Forslaget innebærer at skogeiers plikt til å forynge etter hogst tydeliggjøres, bl.a. ved at det innføres krav om godkjenning av foryngelse med andre treslag der det tidligere har stått barskog. Videre vil bare bartrær bli regnet som tellende treslag etter lovens minstekrav til plantetetthet. Høringsfristen er 29. nov. 2022.

Neste artikkel

Kunstgjødsel-avgiften ikke aktuell for 2023