Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil øke omsetningsavgiften med 8 øre

Vil ha forholdstall på 0.96 for kumelk og 0,93 for geitemelk

Illustrasjonsfoto: Marcus Pasveer
Illustrasjonsfoto: Marcus Pasveer

Tine sine medlemssider kan vi lese at styret anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk økes med 8 øre literen og fastsettes til 30 øre literen fra 1.januar neste år på ku- og geitemelk. Avtalepartene har i forhandlingene om nedskalering av melkeproduksjonen fastsatt at det statlige oppkjøpet for kvoteåret 2021 skal utgjøre 80 prosent. Tine anbefaler derfor å øke omsetningsavgiften for å dekke kostnadene.

Hyggeligere forholdstall enn fryktet

Videre kan vi lese at Tine-styret anbefaler et forholdstall på 0.96 for kumelk. For geit anbefales et forholdstall på 0,93. Det er et hyggeligere forholdstall enn jeg fryktet, sier styreleder Marit Haugen på Tines medlemsider.

Tine skriver at det er to viktige faktorer bak anbefalingen. Det er gjort en stor og iherdig innsats i arbeidet med ostekategorien og vi planlegger å bruke flere titalls millioner liter melk på videreutvikling her de kommende årene, blant annet med økt fokus på lagret ost. Tine har også fått på plass et gledelig samarbeid med Orkla om produksjonen av norsk cheddar til flere av deres produkter.

Krevende år

Styreleder Marit Haugen presiserer på Tines medlemssider at 2020 blir et krevende år for melkeprodusentene over hele landet.

—I løpet av våren er det planlagt oppstart av Jarlsberg-produksjonen i Irland og da slår denne varslede effekten inn for fullt. Dette bidrar også, paradoksalt nok, til at vi kan anbefale et høyere forholdstall enn ventet, sier Haugen og fortsetter:

Annonse

— Det er i utgangspunktet krevende og utfordrende å starte opp et helt nytt anlegg. Når dette i tillegg er i et nytt land for oss, så må vi belage oss på en risiko knyttet til oppstarten av produksjonen i Irland. Det er bare Jarlsberg som er Jarlsberg, og det må vi sikre at gjelder også på den irske produksjonen.

I 2021 er det første hele året hvor Tine driver uten denne eksporten fra norske volumer og 1. januar samme år slår kvoteutkjøpet tilsvarende 40 millioner liter til.

For kvoteåret 2021 skal nedskaleringen, ut over kvoteoppkjøpet, skje ved redusert forholdstall på disponibel kvote. Dette besluttes i den ordinære kvotedrøftingen i november/desember 2020.

Neste artikkel

La flere kyr få beite i utmarka