Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil øke bruken av resirkulert plast med 2000 tonn

Grønt Punkt Norge med nytt samarbeidsprosjekt for å få flere offentlige innkjøpere til å kjøpe inn produkter av resirkulert plast.

Å få aktører innenfor bygg- og anlegg, vei og transport til å stille krav til bruk av resirkulert plast, kan ha stor verdi for å øke bruk og etterspørsel, skriver Grønt Punkt. Her fra byggingen av nye E18 ved Farris i Larvik. Foto: Oldroyd
Å få aktører innenfor bygg- og anlegg, vei og transport til å stille krav til bruk av resirkulert plast, kan ha stor verdi for å øke bruk og etterspørsel, skriver Grønt Punkt. Her fra byggingen av nye E18 ved Farris i Larvik. Foto: Oldroyd

Grønt Punkt Norge skal sammen med Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking og Stiftelsen Miljøfyrtårn arbeide for å nå det ambisiøse målet, skriver Grønt Punkt.

– Sammen har vi satt oss en ambisiøs målsetting om å bidra til og øke bruken av resirkulert plast med 2.000 tonn gjennom konkrete anskaffelser i 2021, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Bygg og anlegg

– Vi i Grønt Punkt Norge er svært fornøyde med å få med oss så sterke aktører i dette prosjektet. Sammen har jeg stor tro på at vi skal lykkes med å øke andelen resirkulert plast i produktene som det offentlige kjøper inn, sier Røine.

Det skal samarbeidspartnerne oppnå ved å få flere og større offentlige aktører innen for eksempel bygg- og anlegg, vei og transport, til å sette krav om bruk av resirkulert plast i sine anskaffelser.

– Vi skal også jobbe direkte med leverandørene og plastindustrien for å få innspill til relevante krav til bruk av resirkulert plast, sier Røine.

Det kan blant annet være leverandører av membraner og plastkomponenter i resirkulert plast til vei- og tunnelprosjekter, bruk av gjenvunnede fôrslanger fra oppdrettsnæringen til fiberrør og bruk av resirkulert plast i trafikkmøbler og byggevarer.

I gang med forprosjektet

Annonse

Samarbeidspartnerne er allerede godt i gang med forarbeidet. Miljørådgivere fra Mepex er engasjert til å gjennomføre en kartlegging av produktgrupper hvor det kan være aktuelt å sette krav om bruk av resirkulert plast, skriver Grønt Punkt.

Stiftelsen Miljømerking har i sitt arbeid kommet langt med nettopp å sette krav til bruk av resirkulerte og resirkulerbare råvarer og komponenter i anskaffelsesprosesser. Dette arbeidet danner grunnlag for jobben som skal gjøres i forprosjektet.

– Målet er å skaffe god oversikt over hvilke produkter det er aktuelt å stille krav om bruk av resirkulert plast til, og hvilke offentlige aktører som kan etterspørre disse produktene, forteller Røine.

Når det gjelder krav om andel resirkulert plast, vil nok det variere mellom ulike produkter. Målet er øke andelen fra 0-20 prosent resirkulert plast til 20-60 prosent for de samme produktene i løpet av de nærmeste tre årene.

Forprosjektet skal også oppsummere foreløpige erfaringer med offentlige anskaffelser der det er satt krav til bruk av resirkulert plast.

Kunnskap

I tillegg til en solid egeninnsats, har samarbeidspartnerne på vegne av Plastretur søkt støtte til gjennomføring av hovedprosjektet via Handelens Miljøfond.

Målet for hovedprosjektet er å gjennomføre inntil ti offentlige anskaffelser, og utvikle et faglig kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter på produktområder hvor det er lite bruk av resirkulert plast i dag, men hvor potensialet er stort.

Prosjektet er planlagt gjennomført i 2021.

Neste artikkel

Jord- og skogbruk – viktig for norsk klimapolitikk