Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ikke love hjelp til Steinkjer-familien

Olaug Bollestad vil ikke love noen hjelp til bønder som ikke har fått søkt i tide. Et stort flertall på Stortinget, bestående av Sp, V, Ap, SV, H og Frp, mener derimot landbruksministeren bør gripe inn.

Landbruksminister Olaug Bollestad sier hun ser at bøndene har kommet i en veldig ødeleggende situasjon, men vil ikke love noen hjelp. (Foto: Anders Sandbu)
Landbruksminister Olaug Bollestad sier hun ser at bøndene har kommet i en veldig ødeleggende situasjon, men vil ikke love noen hjelp. (Foto: Anders Sandbu)

I forrige avis skrev Bondebladet om Torill Sværd og Bjørn Tore Lindset, som har tapt hele produksjonstilskuddet på 429 000 kroner fordi søknaden ikke var kommet inn i tide. I 2018 grep daværende landbruksminister Bård Hoksrud inn i en rekke lignende saker, og instruerte direktoratet til å behandle sakene med fleksibilitet.

Nåværende landbruksminister Olaug Bollestad er med i et parti hvor nåde ikke bør være noe fremmedord, men vil ikke love familien noen hjelp.

«Jeg har stor forståelse for at bonden kan synes at systemet er rigid. Det er helt klart veldig ødeleggende å gå glipp av tilskudd fordi man av en eller annen grunn ikke har søkt i tide eller ikke har fått registrert søknaden korrekt, spesielt hvis man er i en fase hvor man investerer. Her har ekteparet min aller største forståelse. Samtidig er det slik at vi er avhengig av å sette frister for at søknadene skal kunne saksbehandles, slik at bonden får utbetalt tilskudd til riktig tid», skriver Bollestad i en e-post.

Hun har bedt om en orientering fra landbruksdirektoratet, og vil ikke kommentere enkeltsaker videre før hun har fått den.

Ingen løfter

– Fristene for å søke produksjonstilskudd ble bestemt i jordbruksoppgjøret 2016. Partene ble da enige om at søknadsfristene 15. mars og 15. oktober skulle være absolutte, men at det skulle være mulig å endre innsendt søknad i 14 dager etter søknadsfristen, uten at det skulle medføre trekk i tilskuddet, skriver Bollestad videre.

Statsråden er åpen for å gjøre videre endringer, dersom partene i jordbruksoppgjøret vil det.

– Jeg er åpen for å diskutere eventuelle forbedringer i dette systemet med partene i jordbruksoppgjøret, dersom det er ønskelig. Dette er jo en litt vanskelig balansegang, mellom det å ha et fleksibelt system og det å ha effektiv saksbehandling med frister, som også kommer bonden til nytte, heter det i e-posten.

Slår beina under folk

Bondebladet har også snakket med alle partiene i Stortingets næringskomité. Det er de som behandler landbrukspolitikk på Stortinget, og alle partiene utenom Rødt og MDG sitter der. Med unntak av KrF, vil alle åpne for å la bøndene levere søknad.

– Det er noen ganger det er lurt å ta et steg til siden, og stille seg noen spørsmål. I forrige runde ble en enige om å være fleksibel. Jeg tenker spørsmålene Olaug Bollestad bør stille seg, er: Er dette rett? Hva er viktigst? Å ta vare på folk eller sy­stem? Hvis du spør systemet, så vil systemet ofte mene at det er det viktigste. Politikernes ansvar er ofte å ta vare på folk, sier Geir Pollestad (Sp).

– Er denne feilen eller tabben så alvorlig at de bør tape opp mot en halv million? Svaret mitt er at det ikke er det, så her må en finne en løsning, sier Pollestad. Det er det det koker ned til: Verken folk eller system er feilfrie. Jeg tenker vi er der at landbruksministeren bør gripe inn. Gjør hun ikke det, får vi ta saken til Stortinget, sier Pollestad videre.

Morten Ørsal Johansen er landbrukspolitisk talsperson i Frp, og er like tydelig som Pollestad.

Annonse

– Den situasjonen er helt jævlig, for å si det rett ut. Å komme i en slik situasjon, når du har gjort de investeringene, det er vanskelig, sier Ørsal Johansen.

Respekt for frister

Frp-politikeren mener man skal ha respekt for frister, men at inndragning av hele tilskuddet er en alt for streng reaksjon.

– Å ta 100 prosent av tilskuddet, det er å slå beina under dem. Det synes jeg er å ta i, og slik skal vi ikke behandle næringslivet, sier han.

– Slik bør det være her og. Det skal settes i gang en slik ordning med varsling, og fram til den kommer på plass bør fleksibiliteten være på plass. Så bør det være en trygg og god varsling på at søknad er registrert. Det er ikke meningen at det skal være så rigid, det skal ikke være en straff, sier Ørsal Johansen videre.

Samfunn med tillit

De landbrukspolitiske talspersonene i Høyre og Venstre, sier de vil ta saken opp med landbruksministeren. André N. Skjelstad er landbrukspolitisk talsperson for Venstre, og sier han vil ta saken opp med departementet.

– Det mener jeg er veldig trasig. Jeg mener at en må gjøre slik det ble gjort i 2018, slik at de får utbetalt produksjonstilskudd, sier Skjelstad.

– Det virker ikke som at systemet har tatt opp i seg brukervennlighet. Dersom dette er tilfellet, vil jeg be om at det må ryddes opp i dette på en god måte. Vi kan ikke risikere at bønder får sitt driftsgrunnlag så sterkt svekket at hele driften står i fare på grunn av inkurier, som også kan skyldes svikt i datasystemet eller uklare tilbakemeldinger. Jeg vil ta opp dette med Landbruks- og matdepartementet, sier Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson i Høyre.

Ap: Kan ikke være så firkantet

Nils Kristen Sandtrøen er landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og vil la bøndene søke.

– Landet fungerer best når vi har tillit til hverandre, og det er ganske klart at i dette tilfellet hadde brukerne gjort det aller, aller meste de kunne for å levere søknaden. Da kan ikke regelverket være så firkantet og stivbeint at det forhindrer en matproduksjon som storsamfunnet ønsker og trenger. Jeg forventer at landbruks- og matminister fortsetter jobben som ble startet opp etter Bondebladets sak i 2018, slik at vi får til det gode samspillet vi skal ha mellom næringsdrivende og forvaltning, sier Sandtrøen.

SV: Må bruke skjønn

Også Torgeir Knag Fylkesnes, landbrukspolitisk talsperson i SV, mener de bør få søke.

– Det er åpenbart at direktoratet må være mer fleksible. Dette kan få dramatiske konsekvenser for familien, det må utvises skjønn i slike situasjoner, sier SV-politikeren.

Bondebladet har også kontaktet KrFs landbrukspolitiske talsperson Steinar Reiten om saken. Han henviser til sin partifelle, landbruksminister Olaug Bollestad.

Neste artikkel

Vi må bry oss om både bonde og fjøs