Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ikke framskynde pels-avviklingen

Olaug Bollestad mener det ikke er behov for å framskynde nedleggingen av minkgårder på grunn av Covid-19.

Frisk: Per i dag er det ifølge Mattilsynet ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. (Arkivfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
Frisk: Per i dag er det ifølge Mattilsynet ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. (Arkivfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Den 23. juni vedtok det nederlandske parlamentet å anmode myndighetene om å fremskynde avvikling av minkfarmer i Nederland fra 2023, til utgangen av året.

Grunnen var påvist smitte av covid-19 hos mink.

Fram til 12. juni hadde 570 000 mink blitt avlivet grunnet smitte på 13 farmer.

– Det har nå vist seg at covid-19 ikke bare smitter fra mennesker til dyr, men at minst to ansatte på nederlandske minkfarmer har blitt smittet av mink. Vil statsråden ta initiativ til raskere avvikling av næringen i Norge som følge av dette, spurte Arne Nævra (SV) landbruksminister Olaug Bollestad i et skriftlig spørsmål.

Annonse

Nå har Bollestad svart.

– Veterinærinstituttets vurdering er at man ikke kan utelukke smitteoverføring med covid-19 fra røkter til mink i minkfarmer. I store minkfarmer med høy dyretetthet vil smittet mink kunne utgjøre en smittekilde for mennesker som steller dyrene, svarer Bollestad.

– Per i dag er det ifølge Mattilsynet ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink vurderes derfor ikke i dag å utgjøre noen smittefare for mennesker. Sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger Mattilsynet situasjonen og faglige oppdateringer fra danske og nederlandske myndigheter. De vil gi tilpassede råd ved behov, skriver hun.

– Jeg ser derfor ikke behov for å fremme forslag for Stortinget om endring av den overgangsperioden som er lovfestet i lov om forbud mot hold av pelsdyr, svarer landbruksminister Olaug Bollestad.

Neste artikkel

Arbeidstilsynet mener grøntnæringa tar smittevern på alvor