Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha sterkere jordvern

Regjeringa legger fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Årlig omdisponering av dyrka jord skal være redusert til 3 000 dekar innen 2025.

Det skal blant annet utredes et sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene og etableres en tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier, skriver LMD i en pressemelding.

Siden jordvernmålet ble lansert i 2004, har det vært en jevn nedgang i omdisponeringen av dyrka jord, og målet på maksimalt 4 000 dekar årlig er oppfylt tre år på rad. Etter foreløpige tall for 2020 ser det også ut til å være oppfylt et fjerde år.

– Jordvern krever en kontinuerlig oppmerksomhet og bevissthet fra politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt. Derfor må vi sette oss nye mål og iverksette flere tiltak. I tillegg ser vi at landbruket selv bygger ned svært verdifulle jordressurser, og jeg har en sterk oppfordring til landbruket om å gjøre alt de kan for å redusere den nedbyggingen, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

Annonse

For å sikre best mulig oversikt over jordbruksareal, nedbygging og omdisponering vil regjeringa gjennomgå kartgrunnlag og statistikk over jordbruksarealet, og bidra til arealregnskap for Norge.

Regjeringa vil også etablere en tilskuddsordning for kommuner som vil utarbeide jordvernstrategier og den vil utrede et sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene.

– Vi ser at arealet fulldyrka jord hvor vi kan produsere korn, poteter og grønnsaker er redusert, og derfor er det nødvendig å utrede et sterkere vern av de viktigste jordbruksområdene. Statusen på de beste jordbruksarealene må heves betydelig, og disse områdene bør få et mer varig vern mot alt annet enn svært viktige samfunnsinteresser som kritisk infrastruktur og tilsvarende, sier Bollestad.

Neste artikkel

Politikerne i Time sa ja til datasenter