Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha flere kadaverhunder i nord

Norske Kadaverhunder vil styrke samarbeidet med beitenæringa i Troms. Nå inviterer de bønder, reineiere og forvaltningen til å lære mer om kadaversøk.

Kadaversøk: Bruk av hund kan øke funnprosenten ved rovdyrskader. Foto: Norske Kadaverhunder
Kadaversøk: Bruk av hund kan øke funnprosenten ved rovdyrskader. Foto: Norske Kadaverhunder

Troms Landbruksfaglige Senter arrangerer 19–21. august en konferanse på Borkenes i Kvæfjord for å vise hvordan de trener kadaverhunder. Det skjer i samarbeid med organisasjonen Norske kadaverhunder, som jobber for å utdanne hunder til å lokalisere kadaver.

– Vi ønsker å videreutvikle kadaversøk i samarbeid med lokale beitelag, sier Siv Heidi Rognmo til Bondebladet. Hun poengterer at det er viktig å kunne gjøre funn så tidlig som mulig etter en skade har skjedd, slik at Statens Naturoppsyn (SNO) lettere kan utrede en dødsårsak.

Under konferansen kan man også få informasjon om hvordan beitenæringa kan søke midler til både konfliktdempende tiltak og bruk av godkjente kadaverhunder, samt hvordan rovviltskader skal dokumenteres.

Rognmo håper samlingen vil bidra til å få ut informasjon om hvordan Norske Kadaverhunder jobber og hvordan de kan samarbeid med beitelagene.

– Ved å bli bedre på kadaversøk kan vi øke funnprosenten slik at det blir det blir større sjans til å gjøre funn med hund enn uten, sier Rognmo til Bondebladet.

Konferansen er åpen for alle og koster 300 kroner. Det er også mulig å delta digitalt. Du kan lese mer om konferansen på facebook.com/norskekadaverhunder

Neste artikkel

– Et stort statlig overgrep