Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig å dokumentere tørkeskadene

Tørken herjer i Sør- og Midt-Norge. Nå er det viktig å dokumentere problemene. Det er nødvendig for å kunne søke erstatning for avlingssvikt.

Tørke. Du har et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden som følge av varmen. På bildet ser vi steinplukking på Hadeland i en brennhet maimåned. Foto: Ole Søren Gamkinn

– Du har et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden. For å ha rett til erstatning må du kunne dokumentere årsakssammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Dokumentasjonen skal sannsynliggjøre at det er skade med klimaårsak. Dokumentasjonen skal bekrefte skaden, hvordan skaden er oppstått, skadeomfang og hvordan dette har ført til redusert avling, skriver Landbruksdirektoratet på sin hjemmeside.

– Gi også melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd. Det gir kommunen anledning til å kontrollere arealet og skadeårsak. Kommunens stedlige kontroll gir beste form for dokumentasjon. Melding uten påfølgende kontroll har begrenset verdi som dokumentasjon. God dokumentasjon kan kompensere for manglende melding og kontroll, skriver de videre.

For å kunne få klimabetinget erstatning etter avlingssvikt, må prinsippene for god agronomi være fulgt, påpeker direktoratet. Det innebærer blant annet:

* Arealet må være tilsådd eller tilplantet

Annonse

* Vinterskadet eng skal være utbedret

* Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold

* Arealet skal være godt drenert

* Avlingen må høstes

Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp. Søknadsfristen for å søke erstatning er 31. oktober.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken