Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viderefører strømstøtten til blomsterproduksjon i veksthus

Forslag til midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen har vært ute på høring. Forskriften viderefører strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus ut mars 2023, inkludert blomsterproduksjon. Vanningslag inngår også i ordningen.

Ny midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til strøm for jordbruks- og veksthusnæringen for perioden april 2022 til mars 2023 vil fastsettes før sommeren. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Ny midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til strøm for jordbruks- og veksthusnæringen for perioden april 2022 til mars 2023 vil fastsettes før sommeren. (Foto: Torbjørn Tandberg)

I høringen av «midlertidig forskrift om strømstøtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen», ble det blant annet foreslått å målrette strømstøtteordningen for landbruket til matproduksjon, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Dette ville innebære en innstramming av støtten til veksthusnæringen slik at produksjon av blomster og andre prydplanter ville falle utenfor.

Annonse

– Vi har fått mange gode innspill i høringsrunden. For meg er det viktig å lytte til næringen, og vi har derfor landet på at det er riktig å videreføre støtten til blomsterproduksjon i veksthus, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– Veksthusproduksjon er svært strømkrevende, og næringen har opplevd store utfordringer som følge av de økte strømprisene. For regjeringen er det viktig å opprettholde norsk produksjon. Blomster og prydvekster er en viktig del av økonomien og grøntproduksjonen i veksthusnæringen, fortsetter hun.

Ny midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen for perioden april 2022 til mars 2023 vil fastsettes før sommeren.

Neste artikkel

Svein Magne får «feil» strøm for strømstøtte