Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærforeningen vil ha regelmessige gårdsbesøk

Veterinærforeningen mener at mer systematisk og regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær, vil bidra til å bedre dyrevelferden.

Veterinærforeningen mener at regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær er en riktig og nødvendig vei å gå for bedre dyrevelferd. Dette krever økte ressurser, mener foreningen.(Illustrasjonsfoto: Bethi Dirdal Jåtun)
Veterinærforeningen mener at regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær er en riktig og nødvendig vei å gå for bedre dyrevelferd. Dette krever økte ressurser, mener foreningen.(Illustrasjonsfoto: Bethi Dirdal Jåtun)

Dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist på NRK Brennpunkt onsdag 19. juni, viser uakseptable forhold hos svineprodusenter, skriver Veterinærforeningen i en pressemelding.

– Slike brudd på regelverket kan ikke aksepteres og må slås ned på. Filmen viser at de tiltakene som Mattilsynet har satt i gang i 2017 for å bedre dyrevelferden i svineproduksjonen, er helt nødvendige og må fortsette og forsterkes, skriver Veterinærforeningen.

Veterinærforeningen mener forskriftsfestede veiledningsbesøk fra veterinær, høyere besøksfrekvens og bedre veterinære vaktordninger ute i kommunene, er avgjørende tiltak for å forbedre dyrevelferden i norsk landbruk.

– Beste enkelttiltaket for å forebygge dyretragedier

Annonse

Regelmessige forskriftsfestede veiledningsbesøk er det beste enkelttiltaket for å forebygge dyretragedier, bedre dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Pålegg om regelmessige veterinærbesøk finnes allerede i akvakulturdriftsforskriften.

Veterinærforeningen mener dette må innføres for alle husdyrbesetninger.

I besetninger som allerede har rutinemessige besøk av praktiserende veterinær vil veiledningstiltakene naturlig utføres samtidig med andre oppdrag i besetningen, for andre vil veiledningsbesøkene bli en del av en ønskelig forbedring av driften, skriver foreningen.

– Må synliggjøres i prisen

Dyrevelferd er en innsatsfaktor i alt dyrehold og har selvfølgelig også en kostnad. Denne kostnaden må synliggjøres i den prisen bonden får for produktene sine, mener Veterinærforeningen.

I tillegg til å styrke Mattilsynets tilsynsvirksomhet, mener Veterinærforeningen det er helt nødvendig å sikre fullfinansiering av de planlagte 20 nye studieplassene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås.

Neste artikkel

KrF-Reiten: - Et godt utgangspunkt