Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærvakt fikk ansvar for dyr med 5,5 timers kjøreavstand

Fylkesleder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems er bekymret for veterinærtilgangen, og frykter for dyrevelferden i sommer.

HÅPLØST: Mjølkefeber i Sømådalen i Engerdal, og en kalving på Atna, gir en kjøretur på mer enn 5 1/2 time når vakthavende veterinær på Elverum også fikk ansvar for Åmot, Stor-Elvdal, Trysil og Engerdal.
HÅPLØST: Mjølkefeber i Sømådalen i Engerdal, og en kalving på Atna, gir en kjøretur på mer enn 5 1/2 time når vakthavende veterinær på Elverum også fikk ansvar for Åmot, Stor-Elvdal, Trysil og Engerdal.

- Første helga i juli måtte dyrlegevakta for de to distriktene her i Sør-Østerdalen slås sammen for å få dekning. Vakthavende veterinær på Elverum fikk ansvar for Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Trysil og Engerdal. Hvis han eller hun blir tilkalt til mjølkefeber i Sømådalen i Engerdal, og deretter oppringt for å hjelpe til med kalving på Atna, blir kjøreturen på mer enn fem og en halv time. Til sammenligning, er det kortere for en veterinær i Halden å rykke ut tur/retur Kongsvinger, forteller Elisabeth Gjems.

- Står på kanten av stupet

Veterinærvaktordningen er et tilbakevendende tema, særlig i distriktet. Landbruks- og matminister Sandra Borch satte i midten av juni ned en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en gjennomgang av veterinærdekningen. I den forbindelse påpekte hun at tilstrekkelig tilgang på veterinærer er avgjørende for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og for at vi kan ha et aktivt landbruk i hele landet.

Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. Foto: Innlandet Bondelag.
Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. Foto: Innlandet Bondelag.

- Selv står vi på kanten av stupet i vårt område. Vi er så få husdyrbrukere igjen, at vi snart ikke klarer å opprettholde tjenestene rundt oss. Så jeg mener absolutt at veterinærmangelen er et landbrukspolitisk anliggende. For å opprettholde landbruk over hele landet, må vi ha en fungerende veterinærtjeneste, melder Gjems.

Gjør så godt de kan

Det er kommunene som er ansvarlige for vaktordningen, og Gjems mener de gjør så godt de kan. Hun vil også rose veterinærene på Elverum som stiller opp, og påpeker at det ikke er veterinærene selv som er problemet.

- Dette viser bare hvor sårbare vi er. Ved ferieavvikling blir det ekstra synlig hvor få hoder arbeidet må fordeles på, sier hun betenkt.

- Skal vi opprettholde matproduksjonen må vi jobbe for at vilkårene for veterinærene er gode nok til at de ser seg tjent med å delta i vaktordningen. Jeg er også opptatt av at vi må tilrettelegge for at de under utdannelsen, og i sin praksis, får kjennskap til produksjonsdyr. Veterinærvaktordningen er en samfunnskritisk funksjon, avlsutter Gjems.

Neste artikkel

All nedbøren skaper problem i nord og vest