Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet søker prøvetakere av rødrev

Nå kan du registrere deg som prøvetaker i overvåkningsprogrammet for revens dvergbendelmark.

De siste årene har det vært stor interesse for å delta i innsamlingen blant rødrever. Arbeidet blir honorert med 500 kroner per dyr. Bildet viser rødrev som har funnet seg matrester. Foto: NINA, viltkamera
De siste årene har det vært stor interesse for å delta i innsamlingen blant rødrever. Arbeidet blir honorert med 500 kroner per dyr. Bildet viser rødrev som har funnet seg matrester. Foto: NINA, viltkamera

Etter registreringen stenges vil Veterinærinstituttet gjøre et utvalg av interessenter, og de som blir plukket ut for å delta vil få tilsendt prøvetakingsutstyr og ferdig frankerte returkonvolutter.

Arbeidet blir honorert med 500 kroner per dyr, forutsatt at prøveuttak og innsendelse er gjort i henhold til den medfulgte instruksen og blir godkjent, skriver Veterinærinstituttet.

Påmelding for hele 2023

Honorar for godkjente prøver utbetales to ganger i året, etter henholdsvis vår- og høstsesong. Påmeldingen gjelder for hele 2023-sesongen.

De siste årene vært stor interesse for å delta i innsamlingen til overvåkningen av revens dvergbendelmark og instituttet har fått flere påmeldte jegere enn de trenger for å gjennomføre innsamlingen.

Det betyr at Veterinærinstituttet ikke kan love alle påmeldte deltakelse, men de må gjøre et utvalg basert på bosted, slik at instituttet får en god geografisk spredning på hvor de mottar prøver fra.

Annonse

Parasitten revens dvergbendelmark

Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) er en parasitt som kan gi alvorlig sykdom hos menneske. Parasitten forekommer i mange europeiske land og er også påvist på Svalbard.

Parasitten regnes for å være fraværende på det norske fastlandet, men ble påvist i Sverige i 2011, i et område nært norskegrensen.

Det er svært viktig å prøve å holde Norge fri for denne parasitten. Dersom den etablerer seg her i landet, vil det endre vår måte å bruke naturen på, for eksempel ved at man må være forsiktig med å spise rå bær og sopp, eller drikke ubehandlet vann, skriver Veterinærinstituttet.

Målet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at vi ikke har forekomst av E. multilocularis på fastlandet i Norge.

Neste artikkel

– Vi etterlyste en mer pragmatisk holdning