Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet har påvist ekinokokker på en elg

Parasitten Echinococcus canadensis G10 er påvist på en elg som er felt i Innlandet.

Slakteri: Prøvene ble tatt ut på et viltslakteri og sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Elgen på bildet er ikke smitta. Illustrasjonsfoto: Siri Juell Rasmussen
Slakteri: Prøvene ble tatt ut på et viltslakteri og sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Elgen på bildet er ikke smitta. Illustrasjonsfoto: Siri Juell Rasmussen

Prøven ble tatt ut på et viltslakteri og den aktuelle elgskrotten ble kassert.

Dette er det første kjente tilfellet av ekinokokker som er påvist hos elg i Norge. Parasitten er tidligere blitt påvist hos ville dyr i Sverige og i Finland. I Finland er den også påvist på et menneske, skriver Veterinærinstituttet.

Parasitten ble påvist hos en voksen elg i godt hold som hadde flere parasitter i lungene. Parasittblærene målte 1,5 – 3 cm i diameter og ble undersøkt histologisk og molekylært.

Echinococcus canadensis er en genotype av hundens dvergbendelmark. Det finnes ti anerkjente genotyper (G), og disse genotypene er inndelt i fem arter. Hundedyr som ulv og hund er endeverter for denne genotypen (G10), mens hjortedyr er mellomverten.

Smittede mellomverter utvikler parasittblærer i indre organer, spesielt lungene, dersom de får i seg parasittegg.

Dessverre kan også mennesker bli smittet med parasittegg fra hundedyr og mennesker vil da også utvikle parasittblærer i indre organer, skriver instituttet.

I Norge er ekinokokkose hos dyr en nasjonal liste 2-sykdom, tidligere kalt B-sykdom, og derfor meldepliktig. I tilfeller der sykdommen blir påvist etter funn på slakteri, vil skrotten og slakteavfall bli destruert. Ytterligere tiltak er ikke nødvendig.

Annonse

Veterinærinstituttet oppfordrer alle storviltjegere til å melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager væskefylte blærer i kjøtt eller indre organer hos hjortedyr.

Ekinokokkose er en zoonose, dvs. en sykdom som kan smitte fra dyr til menneske. Her er noen tiltak for å reduseres smitterisiko:

Hindre hunder i å få tak i slakteavfall

Gi hunder regelmessig (hver 28 dag) ormekurbehandling med et preparat mot bendelorm (dvs. prazikvantel) i samråd med lokale dyrleger

Hundeeiere: Plukk opp hundemøkk og vask hendene godt etter håndtering av hunden.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet har påvist ekinokokker på en elg