Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet avkrefter funn av skrantesjuke

Veterinærinstituttet avkrefter mistanke om skrantesjuke hos tamrein i Børgefjell.

Ingen smitte: Dette viser at systemet virker, og hvordan noen diagnoser krever flere steg for å kunne stilles med høyst mulig sikkerhet, mener Anna Karin Germundsson Hauge i Veterinærinstituttet. Foto: Mattilsynet
Ingen smitte: Dette viser at systemet virker, og hvordan noen diagnoser krever flere steg for å kunne stilles med høyst mulig sikkerhet, mener Anna Karin Germundsson Hauge i Veterinærinstituttet. Foto: Mattilsynet

Tamreinbukken ble slaktet 9. september, og innledende undersøkelse av prøver innsendt til Veterinærinstituttet førte til mistanke om smitte. Veterinærinstituttet har nå avkreftet funn av skrantesjuke hos reinsdyret.

– Det er gledelig at denne sykdomsmistanken nå kan avblåses. Dette viser at systemet virker, og hvordan noen diagnoser krever flere steg for å kunne stilles med høyst mulig sikkerhet, sier avdelingsdirektør for analyser og diagnostikk ved Veterinærinstituttet, Anna Karin Germundsson Hauge.

ELISA-testing

De innledende undersøkelsene ble gjort ved bruk av såkalt ELISA-testing av det innsendte materialet. Denne påviste prioner i lymfeknute og hjerne hos reinsdyret, og utløste mistanke. Påfølgende testing avkreftet dette resultatet, skriver Vetrinærinstituttet.

Annonse

– Biologiske tester kan i enkelte tilfeller reagere på noe annet i prøven enn det den skal påvise, og resultere i et feilaktig resultat. Derfor brukes ofte flere alternative metoder for å undersøke en prøve. Dette sikrer at man får korrekt analysesvar, sier Hauge.

Western Blot

ELISA-testen har høy sensitivitet for både klassisk og atypisk skrantesjuke.

– Når en test blir veldig sensitiv kan nøyaktigheten bli noe redusert. For å stille diagnosen klassisk skrantesjuke er dermed ikke ELISA alene tilstrekkelig, og resultatet må bekreftes eller avkreftes med en annen metode. I dette tilfelle viste den andre metoden, Western Blot, at prøven var negativ for skrantesjuke, forklarer Hauge.

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall